top of page
  • Forfatters billedeNils Thygesen

Tid til lidt gevinsthjemtagning

Thygesen Capital har for nylig foretaget enkelte omlægninger i porteføljen. Kone og Nike er afhændet efter kursstigninger på ca. 50% henholdsvis 20% på få måneder. Det er ellers to fantastiske virksomheder, og det skulle glæde mig at generhverve aktierne, når prissætningen på et tidspunkt er på et niveau, der i højere grad levner plads til fremtidigt afkast. Som beskrevet i forrige indlæg er der i det nuværende nulrentemiljø betydelig efterspørgsel efter aktier i virksomheder med stabil indtjeningsvækst. Både Kone og Nike tilhører denne kategori. Imidlertid kan selv guld som bekendt købes for dyrt, og de løbende bestræbelser på at optimere porteføljen har betydet, at Thygesen Capital skønner, der er bedre risikojusteret afkastpotentiale andetsteds.


Salget af de to aktier har skaffet finansiering til bl.a. køb af Philips, som gennem de senere år har gennemløbet en transformation fra producent af forbrugerelektronik til medikovirksomhed. Virksomheden er er grundlagt i Eindhoven i 1891 med nuværende hovedkontor i Amsterdam, og aktiviteterne finder sted i hele verden. Produktionen af fjernsyn blev afhændet i 2012 og 2014, mens belysningsaktiviteterne blev spundet ud i en særskilt børsnotering i 2016. Det var omkring halvdelen af omsætningen, der på den måde blev frasolgt, hvorefter virksomheden fremstod som en fokuseret medikovirksomhed med aktiviteter inden for "Diagnosis & Treatment, "Connected Care" og "Personal Health". Det har betydet et løft i den organiske omsætningsvækst fra ca. 2% i 2011 til 4½% i 2019 og en forøgelse af den organiske indtjeningsvækst fra knapt 5% i 2011 til godt 13% i 2019.


Philips befinder sig således i en branche med strukturel fremgang fra bred befolkningstilvækst, aldrende befolkning, stigende omfang af kroniske lidelser og øget efterspørgsel i udviklingslande. Ca. 32% af salget kommer fra udviklingslande, mens 36% hentes fra Nordamerika og 22% fra Vesteuropa. Omkring 37% af omsætningen stammer fra løsninger, der vokser med tocifrede vækstrater, og ca. 60% af salget hidrører fra områder, hvor Philips indtager en ledende markedsposition. Den nuværende corona-situation understøtter aktiviteterne inden for telemedicin, monitorer og hospitalsventilation.


Selvom hovedparten af virksomhedens transformation formentlig er afspejlet i værdisætningen, er det Thygesen Capital's vurdering, at der er et attraktivt langsigtet potentiale i aktien. Potentialet kan materialiseres i takt med, at lønsomheden forbedres i forbindelse med virksomhedens løbende forretningsudvikling. Risikoen i aktien skønnes at være begrænset på det nuværende kursniveau.


Det organiske afkast af den investerede kapital har de senere år været vigende og udgjorde 12,1% i 2. kvartal 2020. Det er i underkanten af virksomhedens målsætning. Salget faldt 6% i forhold til samme periode sidste år, men ordreindgangen steg 27% overvejende trukket af det nordamerikanske marked. Typisk materialiserer omkring 70% af ordreindgangen sig i omsætningen inden for de kommende 12 måneder. Overskudsgraden faldt fra 11,8% til 9,5%, og indtjeningen pr. aktie faldt 17%. De frie pengestrømme blev forøget fra EUR 174 mio. til EUR 311 mio.


Nedenfor er vist, hvordan Philips arbejder med at forbedre lønsomheden.


Kilde: Philips


Aktien handles til en P/E på ca. 20, en P/S på ca. 1,9 og en P/B på ca. 3,3. Det synes at være en attraktiv prissætning at investere på efter de seneste måneders kursfald på ca. 10%.


Philips afholder kapitalmarkedsdag den 6. november 2020, hvor ledelsen vil fokusere på de kommende år efter udløbet af den igangværende treårige strategiperiode, der blev iværksat i 2017. I den forbindelse kan der forventes skærpet opmærksomhed om aktien.

101 visninger

Comments


bottom of page