top of page
  • Forfatters billedeNils Thygesen

Bliv medinvestor hos Thygesen Capital!


Fra slutningen af denne måned vil det være muligt at blive medinvestor hos Thygesen Capital. Bestyrelsen og direktionen i Thygesen Capital deltager i den kommende tegning, som forventes at finde sted i perioden fra og med mandag den 22. april til og med fredag den 3. maj. Tegningskursen vil være 100,20 franco. Prospektet offentliggøres tirsdag den 16. april. Investeringsforeningsafdelingen bliver en del af Investeringsforeningen IA Invest, læs eventuelt mere på https://iainvest.dk/. Afdelingen er reguleret af Finanstilsynet, se eventuelt https://lnkd.in/d4JJmam7. Jyske Bank er depotbank, bevisudsteder og market maker. Tegningsblanket er sammen med informationsmateriale vedlagt dette månedsbrev. Mindste tegningsbeløb er nominelt 100 kroner, og der er ingen øvre beløbsgrænse for deltagelse i tegningen. Efter tegningsperiodens udløb vil afdelingen blive børsnoteret på Nasdaq med ISIN-kode DK0062842134. Bestyrelsen og direktionen i Thygesen Capital håber, at rigtig mange kunne tænke sig at blive medinvestor i IA Invest Thygesen Global Stock Selection.


Målsætningen for Thygesen Capital er over tid at skabe årlige langsigtede merafkast på 1-2 procentpoint i forhold til MSCI World (DKK) incl. reinvesterede udbytter. Risikoen målt ved standardafvigelse forventes at være på linje med aktiemarkedet, men vi bestræber os på at begrænse negative afkast i dårlige markeder. Der beregnes et fast årligt management fee på 0,7%, mens performance fee er 15% af afkast højere end markedsafkastet med high watermark. Det betyder, at porteføljens årlige afkast skal overstige markedsafkastet, før merafkast deles med kunden, og at tidligere års afkast under markedsafkastet skal indhentes, før der beregnes performance fee. Sammen med omkostninger til administrationsselskab er der tale om et særdeles konkurrencedygtigt omkostningsniveau på omkring 1-1½% årligt (excl. performance fee).


Udover indbydelsen til tegningen er det en fornøjelse at meddele, at Karsten Løngaard er indtrådt i bestyrelsen hos Thygesen Capital. Den samlede bestyrelse består herefter af Kim Lindquist Christensen (formand), Henning Hürdum, Søren Hvidberg og Karsten Løngaard. Karsten Løngaard har betydelig erfaring med aktieforvaltning og fondsmæglervirksomhed, og den øvrige bestyrelse besidder solide kompetencer inden for bl.a. ledelse på direktions- og bestyrelsesniveau i den finansielle sektor samt distribution af investeringsprodukter fra bank- og fondsmæglerverdenen.


Nærmere oplysninger kan indhentes ved henvendelse til info@thygesencapital.dk.


Thygesen Capital byder velkommen til den kommende tegning.


Tegningsblanket
.pdf
Download PDF • 62KB

Informationsmateriale
.pdf
Download PDF • 1.42MB176 visninger

Comments


bottom of page