top of page

Performance

Porteføljen er etableret i 2020. For tidligere performance henvises til 

Performance 2020*: +12,4% (MSCI World: +12,7%). Merafkast: -0,3 procentpoint.

Performance 2021: +40,2% (MSCI World: +31,0%). Merafkast: 9,2 procentpoint.

Performance 2022: -7,6% (MSCI World: -12,8%). Merafkast: 5,2 procentpoint.

Performance 2023: 14,7% (MSCI World: 19,9%). Merafkast -5,2 procentpoint.

Performance 2024**: 4,8% (MSCI World: 8,4%). Merafkast -3,6 procentpoint.

Performance siden start: 75,0% (MSCI World: 67,3%). Merafkast: 7,7 procentpoint.

Performance_edited_edited_edited_edited_

*fra 1. juli 2020

**pr. 30. april 2024

bottom of page