top of page

Performance

Porteføljen er etableret i 2020. For tidligere performance henvises til 

Performance 2020*: +12,4% (MSCI World: +12,7%). Merafkast: -0,3 procentpoint.

Performance 2021: +40,2% (MSCI World: +31,0%). Merafkast: 9,2 procentpoint.

Performance 2022: -7,6% (MSCI World: -12,8%). Merafkast: 5,2 procentpoint.

Performance 2023**: 10,4% (MSCI World: 15,7%). Merafkast -5,3 procentpoint.

Performance siden start: 60,8% (MSCI World: 49,0%). Merafkast: 11,8 procentpoint.

*fra 1. juli 2020

**pr. 30. november 2023

bottom of page