Bestyrelse

Adm. direktør Kim Lindquist Christensen

(formand)

Direktør, cand.jur. Carsten V. Andersen

Direktør Henning Hürdum