top of page
"Investering handler om disciplin, vedholdenhed og tålmodighed"
Nils Thygesen, adm. direktør og stifter

Nils Thygesen - fokuseret aktieforvalter med solid afkasthistorik

Nils Thygesen er bankuddannet civiløkonom (HD(U)) og CBA. Han er tidligere aktieanalytiker og chefstrateg og har gennem mere end 30 år beskæftiget sig med kredit- og investeringsanalyse, formueforvaltning og kommunikation. Gennem ti år har han hen over finanskrisen skabt betydelige risikojusterede merafkast ved investering i globale aktier. Forud for etableringen af Thygesen Capital i 2020 var Nils direktør i Lendino, som han var med til at grundlægge i 2014.

Læs mere på

  • LinkedIn - Grå Cirkel
Investeringsanalyse
bottom of page