top of page
  • Forfatters billedeNils Thygesen

Teknologiaktier kan snart rejse sig på ny


Teknologiaktier har generelt været hårdt presset af recessionsfrygt og stigende renter. Nu ser det ud til, at recessionsfrygten er aftagende, og markedsrenterne må formodes at have stabiliseret sig. Thygesen Capital's beholdning af teknologiaktier består af Microsoft, Alphabet, Cisco, Oracle, SAP og FactSet. Blandt disse aktier har navnlig Oracle udmærket sig ved at være robust, og virksomhedens transformation i retning af cloud-aktiviteter har været en succes. Aktien har leveret et afkast på ca. 55%, mens den har været en del af Thygesen Capital's portefølje, og det er mere end markedsafkastet. Gennem de seneste ti år har Oracle-aktionærer opnået en forrentning af deres investering på ca. 160% svarende til gennemsnitlig ca. 10% årligt.


Oracle blev grundlagt i 1977 af ingeniørerne Larry Ellison, Bob Miner og Ed Oates. Larry Ellison ejer i dag stadig ca. 42% af virksomheden, hvis navn dengang var Software Development Laboratories. I 1982 ændredes navnet til Oracle Corporation. I 1986 blev Oracle noteret på NASDAQ-børsen i New York. Allerede i 1987 blev virksomheden kåret som verdens største database management selskab, og samme år indlemmedes aktien i S&P 500. I 2010 overtog selskabet Sun Microsystems og cementerede strategien om samordnet udvikling af hardware og software. I 2013 blev satsningen på cloud-teknologien accelereret, og i 2018 blev branchens første autonome database lanceret. Sidste år bevægede Oracle sig ind i medicobranchen ved købet af Fortune 500-selskabet Cerner Corporation, der ligeledes har forøget cloud-andelen af koncernomsætningen. Købet af selskabet var Oracle's hidtil største akkvisition. Cerner Corporation blev grundlagt i 1979 og leverer løsninger til omkring 300 hospitaler i det meste af USA. Virksomhedens markedsandel hos de amerikanske hospitaler er ca. 24%.


I Oracle's senest offentliggjorte kvartalsregnskab kunne selskabet fremvise en omsætningsfremgang i USD på 18% og i konstante valutaer på 25% i forhold til samme periode året før. Cerner bidrog med ca. 14% af salgsfremgangen i USD. Cloud-aktiviteterne driver væksten og må formodes inden længe at udgøre halvdelen af Oracle's nysalg. Medregnes cloud-baserede licensindtægter, udgør cloud-andelen over 80% af koncernomsætningen. Det globale cloud-marked udgør ifølge Allied Market Research omkring USD 370 mia. og forventes at vokse ca. 15% årligt frem mod 2030. Konkurrencen er imidlertid hård, og derfor har Thygesen Capital også investeret i andre udvalgte aktører inden for cloud-computing, herunder Microsoft, Alphabet og SAP.


Oracle er lidt af en undtagelse i Thygesen Capital's investeringsstrategi, idet den finansielle risiko objektivt set er forholdsvis høj som følge af løbende virksomhedskøb, og Oracle er i vid udstrækning gældsfinansieret. Købet af Cerner blev finansieret af både gæld og kontanter. Købsprisen androg ca. USD 28 mia. svarende til Oracle's egen P/S på ca. 5. Prisen repræsenterer overvejende goodwill og immaterielle aktiver. Den variabelt forrentede del af den nyudstedte gæld blev de seneste kvartaler forrentet med ca. 3-5% p.a. Der er også udstedt fastrentelån til renter på ca. 6-7% p.a. Oracle vil den kommende tid begrænse selskabets aktietilbagekøb for at nedbringe gælden.


Købet af Cerner har forøget Oracle's salg i USA, der nu repræsenterer omkring 60% af koncernomsætningen. Resten af salget genereres i Emerging Markets og Europa.


Oracle anvender ca. 18% af salget på forskning og udvikling, og det anser vi for at være positivt. Den andel er meget på linje med medicinalselskabernes høje forsknings- og udviklingsomkostninger.


Blandt Oracle's større kunder kan nævnes Netflix, Nike, NASA, Facebook, adidas, Pfizer og Samsung. Også hotelbranchen og den finansielle sektor hører til kundekredsen. Nogle kunder har imidlertid været kritiske over for Oracle's produkter, herunder Amazon der har valgt at forlade Oracle som følge af kompleksitet forbundet med vedligeholdelse og skalering af it-platformene.


Oracle-aktien handles til en P/E på ca. 18 og en FCF Yield på ca. 3½. Aktien er dog steget næsten 50% de seneste fire måneder, og trods den attraktive værdiansættelse indeholder aktien på kortere sigt næppe det store potentiale. Virksomhedens stærke fremgang i salg og indtjening må den kommende tid forventes at understøtte aktien.


Flere teknologivirksomheder har gennemført personalemæssige tilpasninger i bestræbelserne på at fastholde lønsomheden. Generelt synes porteføljens teknologiaktier at være attraktivt prisfastsatte, og de skønnes at indeholde solid værdi, der kan materialiseres over de kommende år. Gennemsnittet af de seks aktiers pengestrømsrente (FCF Yield) udgør for tiden omkring 4%.


Thygesen Capital har siden nytår genereret et afkast på 3,4%, mens markedet (MSCI World) er steget 5,3%.

65 visninger

コメント


bottom of page