top of page
  • Forfatters billedeNils Thygesen

Ikke alle it-aktier er dyre

Opdateret: 12. jan. 2022Der tales og skrives for tiden en del om, at mange it-aktier er dyre som følge af de stigende renter. Når renten stiger, falder nutidsværdien af fremtidig indtjening, og derfor skal der ske en tilpasning i prissætningen af aktier, hvor en meget stor del af virksomhedens værdi repræsenteres af forventet indtjening, som realiseres mange år ude i fremtiden. Når penge er gratis, er der principielt ingen grænse for, hvor højt fremtidig indtjening kan værdisættes, og denne unaturlige situation er formentlig nu ved at finde sin afslutning. Fornyet konjunkturopsving i forbindelse med samfundets genåbning og den historisk lempelige finanspolitik i navnlig USA skaber forventning om højere inflation og dermed stigende renter. Med normaliserede renter bliver det på ny muligt i højere grad at regne sig frem til, hvad en aktie skal koste. Det kommer value-aktier til gode, da mange af disse aktier repræsenterer virksomheder med solide forretningsmodeller og varierende grad af konjunkturfølsomhed.


De it-virksomheder, som Thygesen Capital er medejer af, er imidlertid ikke dyre, idet disse virksomheders forretningsgrundlag enten er relativ uafhængigt af konjunkturerne eller har direkte gavn af genåbningen. Samtidig er lønsomheden god, og de likvide beholdninger er betydelige. Nedenfor er vist prisfastsættelsen af porteføljens it-aktier baseret på konsensusestimater.

Som det ses, er det ikke ekstreme vækstforventninger, der er indregnet i prissætningen af aktierne. Alphabet er nok den dyreste aktie, men virksomhedens solide markedsposition og det vedvarende behov for annoncering på internettet synes at berettige prissætningen. Virksomhedens seneste regnskab bekræftede dette, og corona-nedlukningen var nærmest gunstig for Alphabet. Derudover pågår en lang række udviklingsaktiviteter inden for datarelaterede aktiviteter, der hen ad vejen kan vise sig at blive værdifulde. Selskabets frie pengestrømme og likvide beholdninger er meget betydelige og kan snildt finansiere disse aktiviteter. Den væsentligste risiko i aktien er formentlig et stigende politisk pres for en opsplitning af virksomheden eller anden begrænsning af markedsdominansen.


Selvom Oracle og Cisco allerede er steget meget, er det de aktier, der ser mest attraktive ud på prisfastsættelsen. Oracle står meget stærkt inden for cloud computing og anden internetbaseret it, mens Cisco vil drage nytte af samfundets genåbning og fornyet aktivitet med installering af hardware-løsninger. Også SAP synes interessant efter den seneste regnskabsskuffelse fra virksomheden, der befinder sig i en form for transformation i retning af tilpasning til større efterspørgsel efter cloud services. SAP må ligeledes forventes at have glæde af genåbningen, men markedet er stadig skeptisk efter regnskabet, der sendte kursen ned med 30%.


Endelig er der Microsoft, der kan opfattes som lidt af et lokomotiv, og som drager stor nytte af de stabile abonnementsindtægter og den stærke markedsposition. Aktien synes behæftet med forholdsvis lav risiko, men potentialet er formentlig også begrænset på kortere sigt.


Konklusionen er derfor, at selvom investorerne formentlig endnu en rum tid vil være tiltrukket af cykliske aktier og value-aktier, er der flere attraktive it-aktier, der fortsat bør være en del af en langsigtet portefølje.


Thygesen Capital's portefølje leverede i marts merafkast med en værditilvækst på 8,6%, mens markedet steg 6,7%. Afkastene var i meget høj grad trukket af value-aktier. Der var tale om et rekordhøjt månedsafkast på aktiemarkederne. Siden nytår har porteføljen leveret et afkast på 15,7%, hvor markedet er steget med 9,2%. Største bidragydere til porteføljen har i år foreløbig været Bridgestone, Danske Bank, Kuehne+Nagel, Hugo Boss, Johnson Matthey, Equinor, Yara, Aflac, American Express, Cisco og Kraft Heinz. De kommende kvartalsregnskaber kan formentlig bekræfte optimismen i markedet, men en vis gevinsthjemtagning kan ikke udelukkes.

69 visninger

Comments


bottom of page