top of page
  • Forfatters billedeNils Thygesen

Femstjernet kvalitet

Gennem snart fire år har Thygesen Capital forvaltet en egenbeholdning af aktier efter den egenudviklede, gennemprøvede og succesrige Transatlantic Quality Strategy. Det har været nogle særdeles turbulente år på aktiemarkederne, men Thygesen Capital har gennem perioden skabt en værditilvækst på 67,0%. Det kan sammenlignes med et afkast på 54,4%, hvis man var investeret passivt i markedet. Det er værd at glæde sig over, at strategien er virksom i både gode og dårlige markeder, og at det har været muligt at genoptage den succesrige årrække, hvor strategien senest blev praktiseret - nemlig hen over finanskrisen som modelportefølje i Finansbanken. Sammenlignet med de forvaltere, hvis investeringsstil minder mest om Thygesen Capital's, ligger Thygesen Capital i den absolut gode ende. Det har vi vist nedenfor i grafikken.


Kilde: Morningstar og egne data


Thygesen Capital's målsætning har siden selskabets grundlæggelse været at etablere en investeringsfond baseret på Transatlantic Quality Strategy. På den måde vil alle få mulighed for at opnå del i de solide investeringsresultater. Tiden siden stiftelsen af Thygesen Capital er anvendt til at opbygge aktuel afkasthistorik, samle tilsagn fra kunder, markedsføring, etablering af administrativt setup og styrkelse af bestyrelsen. Såfremt Thygesen Capital havde haft mulighed for at lancere investeringsfonden allerede ved selskabets grundlæggelse, ville der være meget høj sandsynlighed for, at fonden efter tre år havde opnået topkarakter fra analysehuset Morningstar. En sådan topkarakter (fem stjerner) tildeles de 10% bedste fonde i verden inden for den pågældende kategori målt på risikojusteret afkast.


2023 sluttede for Thygesen Capital med et robust afkast på 14,7%, mens markedsafkastet udgjorde 19,9%. Flere andre forvaltere i markedet har gjort det bedre end os, men Thygesen Capital's forholdsvis konservative investeringstilgang med fokus på robusthed førte i det forgangne år til lavere afkast, end markedet kunne tilbyde. Det meget polariserede marked, hvor få store teknologiaktier trak afkastet en stor del af året, har medvirket til det lavere afkast, selvom vi også har været eksponeret til en række solide teknologiaktier. Trods vores value-baserede investeringstilgang var vi imidlertid i stand til at skabe væsentligt højere afkast end MSCI World Value, der gennem året steg 7,7%.


Vi er nu så langt fremme i processen, at Thygesen Capital til foråret kan indbyde til tegning i den nyoprettede investeringsforeningsafdeling Thygesen Global Stock Selection. Derved får medinvestorer mulighed for at deltage i den succesrige investeringsstrategi og kan dagligt handle investeringsbeviset gennem egen bankforbindelse. Mindste investeringsbeløb er 100 kroner. Thygesen Capital anvender eksternt administrationsselskab og ekstern investeringsforening. På den måde sikres uafhængighed og fokus på investeringsarbejdet til glæde for alle medinvestorer. Der er tale om en prisbillig aktieforvaltning, idet ÅOP forventes at blive i størrelsesordenen 1-1½. Det er omkring 30% billigere end medianen af tilsvarende produkter på markedet, hvor der ofte betales formidlingsprovision til bankerne. Investorer, der ønsker nærmere oplysninger eller allerede nu ønsker at afgive tegningstilkendegivelse, er velkomne til at kontakte os på info@thygesencapital.dk.


Betragtes Thygesen Capital's portefølje, har de største positive bidragydere i 2023 været Demant, Novo Nordisk, adidas, Philips, InterContinental Hotels Group og Microsoft, mens de største negative bidragydere har været Estée Lauder, Diageo, Johnson Matthey, St. James's Place, Yara og Coca-Cola. Udover løbende rebalancering har der været tale om fem udskiftninger i porteføljen gennem året. Det ligger på linje med målsætningen om en omsætningshastighed på højst 10-15% årligt. Følgende aktier er indtrådt i porteføljen: Stanley Black & Decker, Automatic Data Processing, St. James's Place og Tryg. Disse aktier har forladt porteføljen: Danone, Alphabet, Alfa Laval, SAP og Oracle.


Defensive aktier er overvægtet her ved indgangen til 2024, mens cykliske aktier og vækstaktier er undervægtet. Finansielle aktier er neutralvægtet. Boligejerne må trods reallønsstigninger forventes at være presset af højere refinansieringsrenter de kommende måneder. Virksomhedernes lønsomhed vil være negativt påvirket af vigende afsætning og højere lønomkostninger, der kan føre til medarbejderreduktioner og dermed stigende arbejdsløshed. Den forventede højere aktivitet i Kina i forlængelse af genåbning efter corona ser ud til at være hæmmet af strukturelle udfordringer i navnlig ejendomssektoren, mens udsigt til stabilisering af de styrende renter i USA og Europa kan understøtte porteføljens teknologiaktier. Finansielle aktier har formentlig generelt indregnet hovedparten af effekten fra de højere styringsrenter, og bankerne må snart imødese vigende låneefterspørgsel og stigende nedskrivninger.


Thygesen Capital vil de kommende mange år fortsætte de daglige bestræbelser på løbende at skabe det bedst mulige risikojusterede afkast gennem udvælgelse og overvågning af de selskaber, vi er medejer af. Vi tror på, at vi som langsigtet medejer af disse selskaber vil opnå den bedste sikkerhed for kontinuerlig værditilvækst, og så glæder vi os til at byde forhåbentlig rigtig mange medinvestorer velkommen, når Thygesen Global Stock Selection introduceres her til foråret.

75 visninger
bottom of page