top of page
  • Forfatters billedeNils Thygesen

Bridgestone – en af Thygesen Capital’s udvalgte aktier

Aktiemarkeder prissat til perfektion udgjorde et godt grundlag for gevinsthjemtagning ved februar måneds afslutning, hvor frygten for konsekvenserne af coronavirussen efter nogen forsinkelse materialiserede sig.


Coronavirus kan vise sig at være den uforudsete hændelse, der trækker den sidste luft ud af det historisk lange konjunkturopsving, som opstod efter finanskrisen for 11 år siden. Selvom aktiemarkederne er faldet mere end 10% fra toppen, kan konsekvenserne af de forebyggende foranstaltninger, der sættes i værk som følge af coronavirussen, være så omfattende, at selv amerikansk økonomi taber pusten i en længerevarende periode. Usikkerheden forbundet med denne risiko kan betyde, at aktiemarkederne kan fortsætte faldene over de kommende uger, men signaler om inddæmning af virussen i Kina her tre måneder efter det første udbrud er umiddelbart gode tegn. Som strategisk og langsigtet investor kan der derfor være anledning til gradvis at samle udvalgte aktier op på de lavere niveauer.


Man bør imidlertid også være opmærksom på advarsler som længere tids prisstigning på guld og schweizerfranc, risikoen for Bernie Sanders som USA’s næste præsident og risikoen for fornyede spændinger mellem Iran og USA.


Jeg vover dog alligevel at omtale en af Thygesen Capital’s investeringer. Det drejer sig om Bridgestone, der er verdens største producent af dæk. Aktien er faldet 30% i løbet af de seneste to år og synes at være fornuftigt prisfastsat trods skærpet konkurrence og pres på indtjeningsmarginalerne. Virksomhedens udbyttepolitik er at udbetale 20-40% af årets overskud til aktionærerne. Det svarer til ca. 4% af den nuværende markedsværdi, og hertil kommer løbende aktietilbagekøb. Udbyttebetalingerne har været stabilt stigende gennem mange år, og Bridgestone genererer robuste frie pengestrømme, selvom investeringerne de seneste år har været stigende. De likvide beholdninger udgør mere end 10% af de samlede aktiver og 17% af egenkapitalen, soliditetsgraden er ca. 60%, og den finansielle gearing er meget beskeden. Kritikere vil argumentere, at virksomheden i lighed med mange andre japanske virksomheder er overkapitaliseret, og forrentningen af egenkapitalen, der ligger forholdsvis stabilt på ca. 12% p.a., vil da også kunne forøges ved en optimering af kapitalstrukturen. Det er dog næppe noget, man skal forvente foreløbig, da de japanske traditioner er anderledes end navnlig den amerikanske aktionærkultur. Omvendt kan Bridgestone-aktionærer glæde sig over den lave finansielle risiko, og at virksomheden med stor sandsynlighed også eksisterer de næste mange årtier.


Virksomheden blev grundlagt i 1931 af Shojiro Ishibashi og børsnoteret i 1961. I 1988 blev en anden kendt dækproducent, Firestone indlemmet i koncernen. Det gjorde, at Bridgestone blev stærkt repræsenteret på en lang række attraktive markeder, herunder Nordamerika, Central- og Sydamerika, Europa m.fl. Næsten halvdelen af koncernomsætningen stammer nu fra Nord-, Syd- og Centralamerika, omkring en femtedel genereres i Japan, ca. 16% i Kina og det øvrige Asien, mens ca. 18% kommer fra Europa, Rusland, Mellemøsten og Afrika. Der er således tale om en sand global virksomhed. Omkring 25% af produktionen finder sted i Kina og det øvrige Asien, og den øjeblikkelige trussel fra coronavirus kan næppe undgå at påvirke produktion og forsyningskæder negativt på kort sigt. Bridgestone beskæftiger flere end 140.000 medarbejdere, og markedsandelen udgør ca. 15% af det globale dækmarked. Næststørste aktør er Michelin med ca. 14%, mens nummer tre er Goodyear med ca. 9%. Det er altså et ganske fragmenteret marked, som giver mulighed for konsolidering.


Thygesen Capital har udvalgt Bridgestone til porteføljen, da aktiens prissætning på ca. 10 gange nettoresultatet efter skat og et forholdsvis stabilt kapitalafkast på omkring 10% ikke synes at være anspændt. Samtidig virker virksomhedens strukturelle potentiale interessant, al den stund at der også fremover skal bruges dæk til mange former for transport, herunder såvel fossil- som eldrevne biler.
82 visninger

Comments


bottom of page