top of page
  • Forfatters billedeNils Thygesen

Aflac - strukturelt potentiale i sundhedsforsikring


Aflac er en af Thygesen Capital's finansielle aktier. Øvrige finansielle aktier i porteføljen er American Express og Danske Bank. Disse tre aktier repræsenterer hver for sig forskellige forretningsmodeller. Forsikringsvirksomhed samt aktiviteter relateret til det kontantløse samfund er områder, som jeg skønner, vil være særlig attraktive at investere i de kommende år. Traditionel bankvirksomhed er derimod udfordret af lave eller negative renter, afdæmpet udlånsefterspørgsel, stigende nedskrivninger, højere kapitalkrav og skærpet compliance.


Aflac er en af de såkaldte "Dividend Aristocrats", som jeg beskrev i mit forrige blogindlæg, d.v.s. aktier med stabile og stigende udbyttebetalinger. Aflac har gennem de seneste 37 år forhøjet udbyttet hvert år! I forhold til den nuværende aktiekurs svarer udbyttet til ca. 3% årligt. En medvirkende årsag til den store stabilitet i udbyttebetalingen er, at virksomhedens pay-out ratio kun udgør omkring 27%. Det betyder, at der kan anvendes op til mere end 70% af de årlige overskud til geninvestering i virksomheden eller tilbagekøb af egne aktier. Trods den underliggende forretnings høje stabilitet er aktien i vid udstrækning korreleret med det generelle aktiemarked. Det skyldes virksomhedens finansielle investeringer, som er sædvanlige for forsikringsvirksomheder. Desuden er de lave renteniveauer en udfordring for sektoren. Man kan betragte forsikringsaktier som en risikoafdækning mod stigende renter.


Aflac blev grundlagt af John Amos i 1955 og betjener i dag flere end 50 mio. kunder. i USA og Japan gennem agenter og brokere. Navnet er en forkortelse af American Family Life Assurance Company of Columbus, og selskabet blev børsnoteret i 1974. Den iøjnefaldende hvide Aflac-and er virksomhedens logo og har medvirket til, at 90% af amerikanske og japanske forbrugere kender Aflac. Virksomheden er en del af Fortune 500 og er ledende udbyder af sundhedsforsikring i USA og Japan. Standard & Poor's har givet Aflac ratingen A+, mens ratingen hos Moody's er Aa3. Begge bureauer vurderer udsigterne som stabile.


Aflac-aktien handles for tiden til omkring 9 gange årets nettoresultat efter skat og med en præmie på ca. 20% i forhold til omsætningen. De bogførte værdier ligger i underkanten af virksomhedens markedsværdi. Samlet set synes der at være tale om et robust potentiale i aktien - et potentiale som kan materialiseres over de kommende år i takt med, at et fornyet samfundsøkonomisk opsving forankres. Strukturel medvind fra demografi og øget politisk opbakning til privat sundhedsforsikring må forventes at gavne aktien yderligere.


Aflac offentliggør regnskab for 2. kvartal 2020 den 28. juli, og her bliver det interessant, om ledelsen føler sig i stand til at fremkomme med forventninger til resten af regnskabsåret. Forventningerne blev sløjfet den 29. april i forbindelse med regnskabet for 1. kvartal. Mange virksomheder har efterhånden opnået tilstrækkelig klarhed over corona-krisens konsekvenser til at fastsætte forventninger for helåret. I takt med at denne usikkerhed forsvinder fra markedet, kan det afstedkomme positive kursreaktioner, men der må også forventes turbulens fra effekterne af statslige hjælpepakkers udløb.


Aktiemarkederne rettede sig forbavsende hurtigt i 2. kvartal, og Thygesen Capital kunne ikke helt følge med de betydelige kursstigninger trods placering af kontantbeholdning på gunstige tidspunkter og rebalancering efter solide kursgevinster. Porteføljen vurderes imidlertid at være solidt positioneret til de kommende års muligheder og udfordringer på de finansielle markeder. Som altid vil Thygesen Capital til stadighed være på udkig efter attraktive aktier, der yderligere styrker porteføljens risikojusterede afkastpotentiale. Helt aktuelt er Henkel netop blevet ombyttet med Coca-Cola, der skønnes at indeholde større potentiale på de nuværende kursniveauer. Coca-Cola har gennem de seneste 58 år forhøjet udbyttet hvert år. I øjeblikket udloddes næsten 4% af virksomhedens markedsværdi i årligt udbytte. Den imponerende stabilitet er muliggjort af en stærk global markedsposition, der gennem årene har skabt solid organisk vækst og betydelige kapitalafkast i virksomheden. Coca-Cola offentliggør regnskab for 2. kvartal den 21. juli.


Thygesen Capital ønsker god sommer.

61 visninger

コメント


bottom of page