Thygesen Capital

fokuseret aktieforvaltning

Om Thygesen Capital - og forudsætningen for solide afkast

Thygesen Capital er et privat investeringsselskab, der gennem den egenudviklede og afprøvede Transatlantic Quality Strategy fokuserer på at skabe langsigtet konkurrencedygtige afkast ved investering i globale aktier.

Tyngden i investeringerne ligger i aktier i kvalitetsvirksomheder hjemmehørende i Europa og USA og, hvor aktiviteterne finder sted i hele verden.

 

Som udgangspunkt er virksomhedernes markedsposition solid, ledelsen er disciplineret, og den finansielle risiko er begrænset.

 

I særlige tilfælde investeres i virksomheder under restrukturering.

 

Investeringsstilen er valuebaseret, men momentumtilgang inddrages med henblik på at udnytte konjunkturudsving.

 

Der investeres overvejende i largecap-aktier, og omsætningshastigheden er lav til moderat.

Porteføljen vil typisk bestå af 20-30 ligevægtede aktier.

Vejledende benchmark er MSCI World incl. reinvesterede udbytter.

Thygesen Capital har Finanstilsynets tilladelse som investeringsrådgiver og vil fra medio 2022 tilbyde forvaltning af midler efter denne strategi.

Makroøkonomi
Tidligcyklisk
Midtcyklisk

1

Ejer

20+

Års professionel investeringserfaring

30

Investeringer

100%

Indblik