top of page

EST. 2020
Thygesen Capital

fokuseret aktieforvaltning

Tegningsoplysninger til hjemmeside_edite
Informationsmøder til hjemmeside.jpg
Om Thygesen Capital - og forudsætningen for solide afkast

Thygesen Capital er et privat investeringsselskab, der gennem den egenudviklede og afprøvede Transatlantic Quality Strategy fokuserer på at skabe langsigtet konkurrencedygtige afkast ved investering i globale aktier.

Tyngden i investeringerne ligger i aktier i kvalitetsvirksomheder hjemmehørende i Europa og USA og, hvor aktiviteterne finder sted i hele verden.

 

Som udgangspunkt er virksomhedernes markedsposition solid, ledelsen er disciplineret, og den finansielle risiko er begrænset.

 

I særlige tilfælde investeres i virksomheder under restrukturering.

 

Investeringsstilen er valuebaseret, men momentumtilgang inddrages med henblik på at udnytte konjunkturudsving.

 

Der investeres overvejende i largecap-aktier, og omsætningshastigheden er lav til moderat.

Porteføljen vil typisk bestå af 20-30 ligevægtede aktier.

Vejledende benchmark er MSCI World incl. reinvesterede udbytter.

Thygesen Capital er reguleret af Finanstilsynet og tilbyder forvaltning af midler efter denne strategi gennem IA Invest Thygesen Global Stock Selection.

Makroøkonomi
Tidligcyklisk
Midtcyklisk

1

Grundlægger

20+

Års professionel investeringserfaring

30

Investeringer

100%

bottom of page