top of page

EST. 2020
Thygesen Capital

fokuseret aktieforvaltning

Om Thygesen Capital - og forudsætningen for solide afkast

Thygesen Capital er et privat investeringsselskab, der gennem den egenudviklede og afprøvede Transatlantic Quality Strategy fokuserer på at skabe langsigtet konkurrencedygtige afkast ved investering i globale aktier.

Tyngden i investeringerne ligger i aktier i kvalitetsvirksomheder hjemmehørende i Europa og USA og, hvor aktiviteterne finder sted i hele verden.

 

Som udgangspunkt er virksomhedernes markedsposition solid, ledelsen er disciplineret, og den finansielle risiko er begrænset.

 

I særlige tilfælde investeres i virksomheder under restrukturering.

 

Investeringsstilen er valuebaseret, men momentumtilgang inddrages med henblik på at udnytte konjunkturudsving.

 

Der investeres overvejende i largecap-aktier, og omsætningshastigheden er lav til moderat.

Porteføljen vil typisk bestå af 20-30 ligevægtede aktier.

Vejledende benchmark er MSCI World incl. reinvesterede udbytter.

Thygesen Capital er reguleret af Finanstilsynet og vil inden længe tilbyde forvaltning af midler efter denne strategi.

Makroøkonomi
Tidligcyklisk
Midtcyklisk

1

Grundlægger

20+

Års professionel investeringserfaring

30

Investeringer

100%

bottom of page