top of page
  • Forfatters billedeNils Thygesen

Union Pacific - langsigtet komponent i porteføljen


Det amerikanske jernbane- og logistikselskab, Union Pacific har været en del af Thygesen Capital's portefølje siden start. Aktien har i denne treårige periode leveret et afkast på omkring 30% inklusive udbytter og aktietilbagekøb men er over det seneste år faldet med ca. 30%. Recessionsfrygt og fortsatte udfordringer med de globale forsyningskæder i forlængelse af corona-nedlukningerne må formodes at være hovedårsager til det vigende kursniveau. Også ulykken i Ohio med jernbaneselskabet Norfolk Southern kan have skærpet investorernes fokus på risici forbundet med de kilometerlange godstransporter. Thygesen Capital vurderer umiddelbart, at kursfaldet i overvejende grad afspejler den igangværende makroøkonomiske afmatning, og aktiens langsigtede potentiale synes at være robust.


Virksomhedens afkast af den investerede kapital (ROIC) har de senere år ligget omkring 15% årligt, og selv i corona-året 2020 udgjorde ROIC 14,3%. Det er noget højere end de vægtede kapitalomkostninger (WACC) og sikrer dermed værdiskabelse til aktionærerne. De frie pengestrømme er solide og støt voksende med et niveau på næsten 5% af selskabets markedsværdi. Gældsniveauet er moderat og udgør omkring det dobbelte af egenkapitalen samt omkring tre gange indtjeningen (EBITDA). Den helt overvejende del af gælden er fastforrentet med restløbetid på ca. 50 år.


Virksomhedens nyligt offentliggjorte regnskab for 1. kvartal 2023 viste en omsætningsvækst på 3% i forhold til samme periode sidste år trods fald i afsætningen på 1%. Lavere brændstofpriser kunne dog ikke opveje negative påvirkninger fra lavere produktivitet, inflation samt vejrmæssige hændelser, og driftsresultatet faldt 3%. Ledelsen fastholder dog forventningerne om bl.a. marginforbedringer til helåret, og de løbende aktietilbagekøb fortsættes takket være den gode likviditetsskabelse.


Union Pacific opererer i 23 stater i det vestlige og midtvestlige USA og har gode adgange til transportkorridorer mod Canada, Mexico og Stillehavet. Virksomheden blev stiftet i Washington D.C. i 1862, og hovedkontoret er i dag beliggende i Omaha, Nebraska. Virksomheden beskæftiger mere end 33.000 medarbejdere med en gennemsnitlig ansættelsestid på 16 år.


Selskabets topchef Lance Fritz har været ansat i Union Pacific de seneste 22 år og har været virksomhedens CEO de seneste otte år. Han træder tilbage senere i år, og hans efterfølger vil blive udpeget i den forbindelse. Det kan på længere sigt betyde bedre lønsomhed i virksomheden, som de senere år har haltet efter konkurrenterne, hvad det angår. Hedgefonden Soroban Capital Partners er en af Union Pacific's større aktionærer med en ejerandel på godt 1%. Soroban har gennem nogen tid presset på for en udskiftning af Fritz.


Der opereres med flere end 7.000 lokomotiver på ca. 52.000 kilometer jernbanenet, hvoraf ca. 42.000 kilometer ejes af Union Pacific, mens resten opereres med afsæt i brugsrettigheder eller leasingaftaler. Godt 6.000 lokomotiver ejes af Union Pacific, mens resten leases. Hertil kommer flere end 56.000 godsvogne fordelt på eje (56%) og leasing (44%) samt næsten 100.000 containere og chassiser, der overvejende ejes af virksomheden. Udnyttelsesgraden ligger typisk på 70-80%, og det er nødvendigt med en vis overkapacitet for at håndtere pludselig opstået efterspørgsel. Der investeres hvert år omkring USD 3 mia. i vedligeholdelse og fornyelse af flåden svarende til 10-15% af omsætningen, og der må de kommende år imødeses forøgede investeringer i modernisering af Union Pacific's lokomotivflåde som følge af skærpede miljøregler.


Union Pacific og Burlington Northern Santa Fe er USA's største jernbaneselskaber.


Den igangværende regnskabssæson synes at overraske markedet positivt med bedre resultater end ventet fra hovedparten af de virksomheder, der foreløbig har offentliggjort regnskab. Aktiemarkedet virker stadig optimistisk trods den igangværende konjunkturafmatning. Thygesen Capital mener, at man som aktieinvestor bør være påpasselig, idet centralbankernes igangværende pengepolitiske stramninger først nu begynder at påvirke realøkonomien. Det er derfor ikke utænkeligt, at vi allerede har oplevet den bedste periode på aktiemarkedet i år. Inflationen er for nedadgående, men kerneinflationen er foreløbig vanskelig at få nedbragt, og med det igangværende lønpres samt virksomhedernes bestræbelser på at beskytte indtjeningsmarginalerne er det sandsynligt, at kerneinflationen først for alvor vil aftage i løbet af 2024 og 2025. Det vil formentlig få centralbankerne til at fastholde eller forhøje styringsrenterne det kommende års tid.


Thygesen Capital har siden nytår genereret et afkast på 9,4%, mens markedet (MSCI World) er steget 6,2%.

75 visninger

Comments


bottom of page