top of page
  • Forfatters billedeNils Thygesen

Thygesen Capital investerer i en af verdens ældste virksomheder

Johnson Matthey er en mere end 200 år gammel virksomhed, som Thygesen Capital i sin tid har valgt at investere i. Valget blev truffet, fordi virksomheden er verdensledende inden for en lang række miljøteknologiske aktiviteter, herunder batteriteknologi, brændselsceller og katalysatorer. Afkastet af den investerede kapital har gennem årene ligget omkring 15-20% p.a., og virksomheden er lavt gældsat. Væksten i indtjening såvel som udbytte pr. aktie har gennemsnitlig udgjort 6% årligt de seneste mange år. Europa er det største marked med 47% af omsætningen, mens Nordamerika repræsenterer 33%. Kina og det øvrige Asien står for 15% af salget. Indtjening og pengestrømme var under pres i første halvdel af regnskabsåret 2019/20. Det skyldtes overvejende betydelig højere priser på de ædelmetaller, som Johnson Matthey anvender i produktionen, herunder platin, palladium og rhodium. Denne effekt må forventes i nogen udstrækning også at være til stede i regnskabet for 2. halvår 2019/20. Priserne på metallerne er siden faldet noget tilbage. Der er for nylig foretaget omfattende investeringer i produktionsfaciliteter i Polen, Kina og Indien. Investeringerne skal sikre forøget kapacitet, fleksibilitet, effektivitet og vækst i forbindelse med de kommende års forventede skærpelse af lovgivning om forurening i Europa og Asien.


Aktien er nu tilnærmelsesvis halveret i værdi inden for det seneste års tid og forekommer at være særdeles attraktivt prisfastsat. Også gamle virksomheder kan være fremsynede - fremsynethed er vel i virkeligheden forudsætning for og årsag til en virksomheds levedygtighed. Johnson Matthey er blot ét eksempel på en kvalitetsaktie, der synes uforholdsmæssig hårdt ramt af investorernes usikkerhed i forbindelse med coronakrisen. Virksomheden vurderes at stå stærkt i fremtidens samfund, hvor fokus på miljø, klima og forurening skærpes.


Den 28. maj offentliggør Johnson Matthey årsregnskab for det forskudte regnskabsår 2019/20, som sluttede med udgangen af marts. Her bliver det interessant at se, om virksomheden er i stand til at udtale sig om forventninger til 2020/21. Aktien er i lighed med det øvrige aktiemarked steget næsten 20% den seneste måned, så det er ikke utænkeligt, at nogle investorer vælger at hjemtage kortsigtede gevinster i forbindelse med regnskabsoffentliggørelsen. Det kan udnyttes til langsigtet køb af aktien, idet også betydelige kontantbeholdninger hos investorerne vil bidrage til at understøtte kursdannelsen. Vælger Johnson Matthey at fastholde sidste års niveau for udbyttebetaling, svarer det til ca. 4½% af virksomhedens nuværende markedsværdi.
143 visninger

Comments


bottom of page