top of page
  • Forfatters billedeNils Thygesen

Thygesen Capital fylder tre år

Opdateret: 5. jan. 2023

Gennem snart tre år har Thygesen Capital forvaltet aktier efter den egenudviklede, gennemprøvede og succesrige Transatlantic Quality Strategy. Det har været nogle særdeles turbulente år på aktiemarkederne, men Thygesen Capital har gennem perioden skabt en værditilvækst på 45,6%. Det kan sammenlignes med et afkast på 28,7%, hvis man var investeret passivt i markedet. Det er værd at glæde sig over, at strategien er virksom i både gode og dårlige markeder, og at det har været muligt at genoptage den succesrige årrække, hvor strategien senest blev praktiseret - nemlig hen over finanskrisen. Sammenlignet med de forvaltere, hvis investeringsstil minder mest om Thygesen Capital's, ligger Thygesen Capital i den absolut gode ende. Det har vi vist nedenfor i grafikken.

Kilde: Morningstar og egne data


2022 sluttede for Thygesen Capital med et afkast på -7,6%, mens markedsafkastet udgjorde -12,8%. Få andre forvaltere i markedet har gjort det bedre, og disse er overvejende forvaltere, der fokuserer strengt på klassisk value, mens en lang række forvaltere med tilsvarende eller andre investeringsstrategier har gjort det betydeligt ringere. Sidst anførte forvaltere fokuserer typisk på højt prisfastsatte vækstaktier, der har det svært med stigende renter. Som udgangspunkt bør man være varsom med at sammenligne på tværs af investeringsstrategier, særlig når der er tale om tidshorisonter, der er kortere end tre-fem år. Snævre investeringsstrategier tenderer at generere gode relative afkast i perioder og mindre gode relative afkast i andre perioder.


Selvom det har krævet noget tilløb, skulle det her ved indgangen til det nye år være sikkert og vist dog med de forbehold, der nu engang altid er: Thygesen Capital forventer at indbyde til tegning i den nyoprettede investeringsforeningsafdeling, Thygesen Global Stock Selection i løbet af sommeren. Derved får medinvestorer mulighed for at deltage i den succesrige investeringsstrategi og kan dagligt handle investeringsbeviset gennem egen bank. Mindste investeringsbeløb er 100 kroner. Thygesen Capital anvender eksternt administrationsselskab og investeringsforening. På den måde sikres uafhængighed og fokus på investeringsarbejdet til glæde for alle investorer. Der er tale om en prisbillig aktieforvaltning, idet ÅOP forventes at blive i størrelsesordenen 1-1½. Det er omkring 30% billigere end medianen af tilsvarende produkter på markedet. Investorer, der ønsker nærmere oplysninger eller allerede nu ønsker at afgive tegningstilkendegivelse, er velkomne til at kontakte os på info@thygesencapital.dk.


Betragtes Thygesen Capital's portefølje, har de største positive bidragydere i 2022 været Equinor, Aflac, Novo Nordisk og Danske Bank, mens de største negative bidragydere har været Philips, adidas, Alphabet og Microsoft. Udover løbende rebalancering har der været tale om fire udskiftninger i porteføljen gennem året. Det ligger på linje med målsætningen om en omsætningshastighed på højst 10-15% årligt. Følgende aktier er indtrådt i porteføljen: Alfa Laval, Demant, Estée Lauder og Royal Unibrew. Disse aktier har forladt porteføljen: Kraft Heinz, Haleon, Henkel og Colgate-Palmolive.


Defensive aktier er overvægtet her ved indgangen til 2023, mens cykliske aktier er undervægtet. Vækstaktier og finansielle aktier er neutralvægtet. Forbrugerne må forventes at være presset af stigende renter og høje energipriser. Virksomhedernes lønsomhed vil være negativt påvirket af vigende afsætning og højere lønkrav, der kan føre til medarbejderreduktioner og dermed stigende arbejdsløshed. Højere aktivitet i Kina i forlængelse af genåbning efter corona vil alt andet lige gavne flere af porteføljens aktier, mens udsigt til stabilisering af de styrende renter i USA og Europa kan understøtte porteføljens teknologiaktier. Finansielle aktier har formentlig generelt indregnet hovedparten af de kommende forhøjelser af de styrende renter, og bankerne må snart imødese stigende nedskrivninger.

83 visninger

Comments


bottom of page