top of page
  • Forfatters billedeNils Thygesen

Stanley Black & Decker indtræder i porteføljen


StanleyBlack&Decker

Selvom ledelsen i 2022 har skuffet markant i udmeldingerne om indtjeningsforventningerne, er det Thygesen Capital's vurdering, at verdens ledende værktøjsproducent, Stanley Black & Decker efterhånden er attraktivt prisfastsat. Virksomheden har været ramt af forsyningsudfordringer i forbindelse med corona og en overoptimistisk ledelse i forlængelse af den forstærkede efterspørgsel under samfundets nedlukning. Man er nu i færd med at tilpasse sig en situation, hvor det amerikanske boligmarked og privatforbrug står over for en afmatning, som kan forstærkes af den igangværende pengepolitiske stramning. Lagrene bliver nedbragt, og fokus på besparelser skærpes.


Omkring to tredjedele af selskabets omsætning genereres i USA, og kundemassen består overvejende af private forbrugere. Aktien er faldet ca. 60% over de seneste knapt to år, og Thygesen Capital skønner, at værdisætningen afspejler den igangværende økonomiske afmatning. Desuden kan det ikke udelukkes, at aktien handles med en vis rabat som følge af opstået mistillid til ledelsen efter den seneste tids skuffende resultater. Rabatten kan indsnævres i takt med, at der leveres resultater i overensstemmelse med ledelsens forventninger. Derfor er aktien implementeret i porteføljen.


Stanley Black & Decker tilhører de såkaldte Dividend Kings, der er virksomheder, som har udbetalt uændret eller stigende udbytte gennem de seneste mere end 50 år. Selvom virksomhedens konjunkturfølsomhed bevirker svingende indtjening over tid, har Stanley Black & Decker været i stand til at forrente den investerede kapital tilfredsstillende over årene. Når samtidig den finansielle og likviditetsmæssige styrke er betydelig, giver det høj sikkerhed for stabile og solide udbyttebetalinger gennem foreløbig 146 år. I øjeblikket udgør det årlige udbytte næsten 4% af selskabets markedsværdi, og det er noget mere end aktiemarkedets gennemsnit på godt 2%. Stanley Black & Decker har udbetalt stigende udbytte hvert år siden 1968.


Stanley Black & Decker blev grundlagt i 1843 af Frederick Trent Stanley og omsætter for ca. USD 17 mia. årligt, er repræsenteret i ca. 60 lande, beskæftiger mere end 60.000 medarbejdere over hele verden og råder globalt over mere end 100 produktionsfaciliteter, heraf omkring halvdelen i USA. Varemærkerne omfatter bl.a. Black+Decker, Dewalt, Craftsman, Stanley, Lenox, Cub Cadet, Hustler, Craftsman og Troy-Bilt. Moody's vurdering af virksomhedens usikrede seniorgæld blev i december måned sænket et enkelt trin til Baa2. Tilsvarende blev kreditvurderingen af juniorgælden sænket et trin til Baa3. Thygesen Capital's vurdering er, at ledelsen vil arbejde for at styrke kreditværdigheden og under alle omstændigheder ønsker at prioritere fastholdelse af Investment Grade-status.


Selskabets strategi er at udlodde omkring halvdelen af de frie pengestrømme til aktionærerne i form af udbytte og aktietilbagekøb. Den anden halvdel anvendes til køb af beslægtede virksomheder. De kommende år forventer ledelsen ikke at foretage virksomhedskøb, og det kan heller ikke forventes, at selskabet i den periode vil tilbagekøbe egne aktier. Gældsnedbringelse har foreløbig høj prioritet. Målsætningen for Pay Out Ratio er 30-35%, og det er på linje med branchen.


Sidste år frasolgte virksomheden sikkerhedsdivisionen til den svenske sikringsvirksomhed, Securitas. Salgsprisen udgjorde USD 3,2 mia. og blev afregnet kontant. Provenuet blev anvendt til nedbringelse af gæld og tilbagekøb af egne aktier. Transaktionen var en del af de løbende bestræbelser for at fokusere selskabet.


Stanley Black & Decker afløser Danone i porteføljen. Danone døjer fortsat med lønsomheden trods igangværende restruktureringer, og aktiens kurspotentiale synes at være ganske langsigtet og til dels hæmmet af virksomhedens kultur.


Betragtes det generelle aktiemarked, synes prissætningen i øjeblikket at være ret så optimistisk. Såfremt fornyede kursfald skal undgås, må det kræve, at de igangværende pengepolitiske stramninger ikke initierer en dybere recession. Spørgsmålet er, om det kan undgås, hvis inflationen skal bringes under kontrol. Historien efterlader desværre ikke gode erfaringer. Lønpres må formodes at understøtte kerneinflationen og presse virksomhedernes lønsomhed den kommende tid. Thygesen Capital's porteføljesammensætning afspejler et forholdsvis afbalanceret syn på konjunkturudviklingen som følge af de nuværende usikre udsigter for verdensøkonomien.


Thygesen Capital har siden nytår genereret et afkast på 5,1%, mens markedet (MSCI World) er steget 5,3%.

78 visninger

Comentarios


bottom of page