top of page
  • Forfatters billedeNils Thygesen

På vej mod flokimmunitet

Opdateret: 12. jan. 2022


Kilde: Financial Times


Generelt høje værdiansættelser giver i øjeblikket udfordringer for langsigtede aktieinvestorer. Derfor er det for tiden særlig vigtigt at være selektiv, hvis ikke investeringsrisikoen skal komme ud af kontrol. Veldrevne virksomheder med stærke balancer samt solid markedsposition og mulighed for viderefakturering af pris- og lønstigninger vil stå stærkest i en tid, hvor en af de væsentligste risici på de finansielle markeder er flaskehalse i økonomien og stigende inflation.


Det såkaldte Skew index, der konstrueres af optionsbørsen i Chicago, viser i øjeblikket en historisk stor vilje blandt investorerne til at sikre sig mod kursfald på aktiemarkederne. Indekset er gennem de seneste ti år steget fra et 20-års gennemsnitsniveau på ca. 115 til rekordniveauer omkring 145. Den seneste måned er indekset imidlertid steget yderligere til nu ca. 165. Det viser, at mange investorer er nervøse for markedskorrektioner de kommende måneder, hvor likviditeten sæsonmæssigt er forholdsvis lav. Niveauer over 100 indikerer, at investorer er villige til at sikre sig mod kursfald.


Omvendt udgør de professionelle investorers kontantbeholdning ifølge Bank of America for tiden gennemsnitlig kun 3,9%, og det er det laveste niveau de seneste ti år. Tilsvarende er tilstrømningen af midler til globale aktiefonde på rekordhøjt niveau, og virksomhederne tilbagekøber egne aktier i stort omfang. Fortsætter tilstrømningen af midler til aktiemarkedet i samme tempo som i det forgangne halvår, vil der for hele året være strømmet lige så mange midler ind i aktiemarkedet som de 20 foregående år tilsammen. Det kan tolkes derhen, at investorerne er fanget i en situation, hvor der ikke synes at være andre alternativer til aktier, og det afstedkommer denne paradoksale situation.


Guldprisens fald på ca. 10% over det seneste år er formentlig et signal om, at guld ikke længere i samme omfang er et omkostningsfrit investeringsalternativ som følge af udsigten til fortsat stigende markedsrenter. Desuden er volatilitetsindekset, VIX i en faldende trend og ligger med et øjeblikkeligt niveau på ca. 16 forholdsvis lavt. Dermed er investorernes forventninger til kursudsving på aktiemarkederne næsten tilbage på de lave niveauer i begyndelsen af sidste år. Samlet set forekommer der derfor at være megen optimisme indregnet i aktiemarkedet på nuværende tidspunkt.


I lyset af forholdene beskrevet ovenfor og efterhånden som genåbningstemaet på aktiemarkederne gradvis udtømmes, er det i stigende grad vigtigt at orientere sig i retning af defensive kvalitetsaktier og aktier i virksomheder med strukturelt potentiale. Sådanne aktier er en afgørende del af grundstammen i Thygesen Capital's investeringsstrategi. Aktier som Colgate-Palmolive, Aflac, Philips, SAP, GlaxoSmithKline, InterContinental Hotels Group, Kraft Heinz, Danone og Danske Bank er udover Samsonite blandt de aktier, der indgår i porteføljen. De anførte aktier ser i øjeblikket forholdsvis solide ud - også ved en eventuel kommende korrektion i aktiemarkederne. Her kan der være grund til at supplere beholdningen af disse aktier.


Selvom der stadig er megen ledig kapacitet i samfundsøkonomien til at absorbere konjunkturopsvinget, er det nemlig stadig usikkert, hvor meget blivende inflation der efterlades i samfundsøkonomien, når effekterne af genåbningen fortager sig i løbet af de kommende måneder. Derfor bør porteføljen indeholde en god portion aktier, der kun i mindre omfang lader sig påvirke af ændringer i markedernes forventning til centralbankernes pengepolitik, og som er fornuftigt prisfastsatte.


Det skrider fremad med Covid-19 vaccinationerne. I Danmark er 60% af befolkningen nu vaccineret første gang, mens det på verdensplan er ca. 15%. Mange udviklingslande trækker gennemsnittet ned og udfordres derfor af nye mutationer og en tredje smittebølge, mens USA og Europa er længst fremme med vaccinationerne. Ifølge Economist's befolkningsvægtede normalitetsindeks, der omfatter 50 lande, 76% af verdens befolkning og 90% af verdens BNP, er vi aktivitetsmæssigt generelt ca. 30% fra niveauet, før corona for alvor lukkede verden ned. Aktiviteten i luftfartsindustrien ligger dog stadig ca. 70% under niveauet i 2019. Trods tilbagevendende nedlukninger i dele af verden uagtet fremskreden vaccination betyder det, at det i et ujævnt forløb gradvist bliver muligt på ny at rejse på tværs af landegrænser. Det vil gavne en virksomhed som Samsonite, der er verdens største kuffertproducent og stadig en del af Thygesen Capital's portefølje. Aktien er nu næsten tilbage på kursniveauet inden corona brød ud, og virksomheden gennemfører løbende tilpasninger og besparelser, der forøger den operationelle gearing. Derfor ser Thygesen Capital fortsat et solidt potentiale i denne aktie over de kommende år, hvor synergier fra virksomhedens opkøb gennem de senere år vil materialisere sig, og gælden blive nedbragt.


Thygesen Capital genererede i juni måned et solidt afkast på 2,3%. Det var imidlertid mindre end markedet, der blev trukket af massiv fremgang blandt vækstaktierne som følge af aftagende inflationsfrygt. Porteføljens afkast har siden nytår udgjort 27,0%, mens markedet er steget 16,6%, og MSCI World Value er steget 18,4%.


Thygesen Capital ønsker god sommer.

53 visninger

コメント


bottom of page