top of page
  • Forfatters billedeNils Thygesen

Overvejende solide regnskaber fra porteføljens selskaberRegnskabssæsonen er i gang. Foreløbig ser det ud til, at Thygesen Capital's selskaber leverer gode resultater, der også falder i markedets smag. Alphabet kunne i 4. kvartal 2020 fremvise en fremgang i omsætningen på 23% drevet af fortsat stærkt online-annoncesalg. Driftsresultatet blev forøget ikke mindre end 69%. Regnskabet viste en vending i overskudsgraden, som de senere år har været vigende men dog på et robust niveau omkring 20-25%. Årsagen til vendingen er, at den stærkt underskudsgivende men lovende Google Cloud-division fortsætter med at tabe færre penge. Google Cloud-divisionen repræsenterer foreløbig kun ca. 7% af koncernomsætningen, men salgsvæksten udgjorde hele 47%. Det må forventes, at denne division de kommende år i betydeligt omfang vil bidrage til Alphabet's indtjeningsfremgang. Med frie pengestrømme på USD 17 mia. i kvartalet og kontantbeholdninger på USD 137 mia. er der rigelig likviditet til at investere i eksisterende og nye forretningsområder. Markedet tog godt imod regnskabet med en kursstigning på ca. 8%. Aktien er efterfølgende steget yderligere.


Også Novo Nordisk leverede et regnskab, der var bedre, end markedet havde forventet. Den svækkede amerikanske dollar bevirkede dog, at salgsfremgangen blev elimineret. Der var imidlertid tale om en fremgang på 16% i indtjeningen pr. aktie. Salget var negativt påvirket af den corona-relaterede forhøjede arbejdsløshed i USA og den ligeledes corona-relaterede lagernedbringelse i USA. Novo Nordisk må også den kommende tid forventes at være udsat for hård konkurrence fra navnlig Eli Lilly, Sanofi og AstraZeneca, men nye produktlanceringer skal begrænse konkurrencen.


GlaxoSmithKline leverede et regnskab i underkanten af markedets forventninger med både vigende salg og indtjening trukket ned af Europa og markeder udenfor USA. God fremgang i salg af nye præparater kunne ikke kompensere for lavere omsætning af eksisterende produkter, der blev presset af generisk konkurrence og priskonkurrence. Corona udgjorde også her en begrænsende faktor for salget. Med 12% stigning i forsknings- og udviklingsomkostninger synes der imidlertid at være gunstige udsigter for innovationen i GlaxoSmithKline på længere sigt. På årsbasis voksede virksomhedens justerede nettoresultat 18% trods vigende salg, men i indeværende år skønnes resultatet at blive moderat lavere. GlaxoSmithKline samarbejder med det tyske biotek-selskab, CureVac om udvikling af vacciner mod corona-mutationer og distribution af vacciner mod den oprindelige virus. Den forventede opsplitning af GlaxoSmithKline i et Biopharma- og et Consumer Health-selskab til næste år kan frigøre værdi til aktionærerne, som bliver medejere af to mere rendyrkede virksomheder. Aktien er over det seneste år faldet ca. 30% og handles til en P/E på ca. 11 samt en dividend yield på ca. 6%. Risikoen i aktien synes således at være begrænset.


Aflac fortsatte med at overraske positivt, idet omsætning og nettoresultat var lidt højere, end markedet havde forventet. Omsætningen steg næsten 6%, mens nettoresultatet lå 4% højere end samme periode forrige år. Udviklingen var drevet af gode investeringsresultater i navnlig den japanske del af forretningen, men stigning i driftsudgifter og omkostninger relateret til opkøb bevirkede vigende lønsomhed.


Regnskabet fra Danske Bank bar præg af, at der stadig er et betydeligt besparelsespotentiale i banken. Indtægterne blev fastholdt på samme niveau som forrige år. Thygesen Capital's position i Danske Bank er besluttet ud fra en forventning om, at bankens lave værdiansættelse kan blive korrigeret i positiv retning i takt med, at den igangværende turnaround materialiserer sig, og når usikkerheden om hvidvask-bøden forlader prissætningen forhåbentlig i løbet af året.


Regnskabssæsonen fortsætter de kommende uger, og der bliver således god mulighed for at fortsætte studierne af virksomhedernes udmeldinger.


Året er startet godt for Thygesen Capital, idet afkastet i januar kunne opgøres til 0,8%, mens markedsafkastet var negativt med 0,3%.

38 visninger

Comments


bottom of page