top of page
  • Forfatters billedeNils Thygesen

Nyt årti - nyt investeringsselskab

Opdateret: 16. jan. 2020

Her ved indledningen til det nye årti er det en fornøjelse at offentliggøre grundlæggelsen af et nyt investeringsselskab - Thygesen Capital. Selskabet etableres på et udfordrende tidspunkt efter mere end ti års gunstige aktiemarkeder i kølvandet af finanskrisen. De kommende år bliver formentlig volatile i takt med, at vi nærmer os konjunkturtoppen. Det stiller skærpede krav til forvaltning af aktiebeholdningen, og ønsket om formuebevarelse bør gradvis vægtes højere end behovet for værdiskabelse.Med den egenudviklede og afprøvede Transatlantic Quality Strategy er det min vurdering, at man er fornuftigt eksponeret i et afbalanceret forhold mellem langsigtede, strukturelle trends og robuste, stabile pengestrømme. Den væsentligste risiko i porteføljen er udsving i værdisætningen af de enkelte aktier, der i lighed med det brede aktiemarked - og andre aktiver i øvrigt - er presset højt op som følge af fraværet af alternative placeringsmuligheder - læs negative renter afledt af demografi og teknologi. Denne risiko er som langsigtet investor svær at undgå. Mit bedste råd er at opretholde op til 30% obligationer med lav kreditrisiko, som helt eller delvis kan anvendes til opkøb af aktier i en kommende recession. På den måde optimeres den langsigtede værdiskabelse, hvis man husker at nedbringe aktieeksponeringen gennem en ny højkonjunktur.


Foreløbig har jeg valgt at drive Thygesen Capital som et privat investeringsselskab, men tanken er at søge licens hos Finanstilsynet, skulle der dukke interesserede investorer op. Minimum beløb til investering er DKK 10 mio.


Fremover publicerer jeg omkring ti gange årligt aktuelle indlæg her på siden. Indlæggene vil behandle makroøkonomiske, investeringsmæssige og selskabsspecifikke forhold.


Velkommen til Thygesen Capital - og godt nytår.

485 visninger

Comments


bottom of page