top of page
  • Forfatters billedeNils Thygesen

Nu skilles fårene fra bukkene...


..eller som Warren Buffett har udtalt - nu kan vi se, hvem der bader nøgne. Udsagnene relaterer sig hverken til påsken eller den forestående sommer. Tidevandet trækker sig tilbage forstået på den måde, at de kolossale pengepolitiske lempelser, centralbankerne har gennemført siden finanskrisen, nu står foran en formentlig brat afslutning. Det særlige udbudsdrevne inflationspres, vi har været vidne til som følge af to markante og usædvanlige hændelser - nemlig pandemien og Ruslands invasion i Ukraine - gør pengepolitik vanskelig. Der er nemlig ikke tale om konjunkturafledte hændelser, som bedre kan kontrolleres, men derimod udefrakommende chok til økonomien, der ikke nemt lader sig afbøde gennem penge- eller finanspolitik. Tværtimod øges risikoen for recession betydeligt, når centralbankerne føler sig tvunget til at stramme pengepolitikken som følge af faktorer, der ikke er efterspørgselsafledte. Konsekvenserne af stagflationen er overhængende, og det har Thygesen Capital fremhævet gennem længere tid.


Til gengæld er det sundt, at tiden med gratis penge nu er slut, men investorer, husejere og forbrugere må indstille sig på udfordrende tider. Gennem mange år har aktieinvestorer blot kunnet investere passivt og opnå glimrende afkast. De tider er også forbi. Nu gælder det om at vælge de gode aktive forvaltere inden for hver deres kompetence, for formueforvaltning vil de kommende år i endnu højere grad end hidtil handle om formuebevarelse og begrænsning af risiko. Sandsynligheden for, at alle aktivklasser vil generere sløje afkast, er nemlig ganske betydelig. Evnen til at skabe alpha eller relativ performance kommer i højsædet, og indeksinvestorer vil med stor sandsynlighed opleve ringere performance end investorer, der ofrer analysen og den kritiske udvælgelse af aktive forvaltere høj prioritet.


Thygesen Capital vurderer, at de kommende år vil begunstige de aktieforvaltere, der fokuserer på fundamentalanalyse, værdiansættelse, kvalitet og pricing power. De mest luftigt værdiansatte selskaber uden lønsom drift er for længst kollapset på børserne som følge af den forandrede situation, men mange kvalitetsselskaber virker trods betydelige kursfald stadig dyre i de kommende års rentemiljø - også selvom markedsrenterne ikke kommer til at stige markant fra de nye og højere niveauer. Derfor falder Thygesen Capital foreløbig ikke for fristelsen til at købe eksempelvis Estée Lauder, MSCI eller Amazon, selvom det kunne være tillokkende at være medejer af sådanne kvalitetsselskaber.


Volatiliteten på aktiemarkederne har foreløbig været stigende i 2022, men stigningen har været ujævn. Tendensen vil formentlig fortsætte de kommende måneder. Thygesen Capital har oplevet, at porteføljens aktier i år indbyrdes har udviklet sig væsentlig mere forskelligt end sidste år. Det er en interessant observation, for selvom porteføljen jo består af kvalitetsaktier, vidner det om usikkerhed blandt investorerne. Usikkerhed om på hvilken måde Kina vil være i stand til at kapitulere med hensyn til nultolerancestrategien, når det handler om corona. Usikkerhed om hvorvidt konsekvenserne af krigen i Ukraine bliver håndterbare eller uoverskuelige. Usikkerhed om hvorvidt centralbankerne er nødsaget til at initiere en recession for at få nedbragt inflationen, der foreløbig udgør en stigende trussel på grund af de tidligere anførte udbudsdrevne faktorer. Recessionen kan dog nemt opstå af egen drift som følge af afledte aktivitetsmæssige effekter af de stærkt forhøjede og udbudsdrevne råvarepriser samt Ruslands afbrydelse af gasforsyningerne og forsøg på splittelse af EU.


Generelt må man forvente en årrække, hvor et nyt Jerntæppe gennem Europa, Kinas tunge byggeeksponering og landets uheldige demografi samt globale virksomheders bestræbelser på at gøre forsyningskæderne mere robuste kan mindske den globalisering, vi efter afslutningen af Den Kolde Krig har opfattet som en varig selvfølge. Det kan til gengæld betyde større regionalisering, men virksomhedernes lønsomhed må ud fra disse betragtninger forventes at komme under pres. Innovation kan på længere sigt kompensere udviklingen, men det er foreløbig svært at gennemskue, hvad der for alvor skal drive denne proces. Historien har imidlertid vist, at evnen til nytænkning er svær at slå ud, og nogle gange ses uventede gennembrud med vidtrækkende konsekvenser. Eksempler på mulige gennembrud kunne være udbredt anvendelse af kernekraft gennem thorium eller fusion, effektive teknologier til karbonfangst samt energilagring og en stærk acceleration af den grønne omstilling.


Situationen åbner langsigtede investeringsmuligheder, som Thygesen Capital altid er på udkig efter. Foreløbig glæder Thygesen Capital sig over medejerskabet af Johnson Matthey, Alfa Laval og Equinor, som alle er virksomheder, der kan kapitalisere på den udfordrende energisituation. Det kan ikke udelukkes, at der den kommende tid vil være tilsvarende aktier, der finder vej til porteføljen.


Siden nytår har Thygesen Capital til udgangen af april begrænset værdifaldet til 2,4%, mens MSCI World er faldet 6,2%.

88 visninger

Comments


bottom of page