top of page
  • Forfatters billedeNils Thygesen

Nestlé - et overset kvalitetsselskab?


Den seneste tid har der været megen hype omkring aktier, der direkte kan relateres til AI. Thygesen Capital er også eksponeret til nogle af disse aktier, men vi mener, at man bør være varsom med at ekstrapolere alt for hastige fordele af den nye teknologi. Vi mener omvendt, at den nye teknologi vil komme mange flere virksomheder til gavn end blot de virksomheder, der bidrager til at udvikle teknologien. I virkeligheden vil langt de fleste brancher have mulighed for i et eller andet omfang at drage fordel af teknologien, og netop det forhold er i mange tilfælde næppe indregnet i prissætningen af virksomheder i disse brancher. Vi ser desuden risiko for, at en del af AI-hypen er drevet af lidt for stærke forventninger om lavere renter den kommende tid. Disse forhold bør samlet set føre til, at det også må være relevant at interessere sig for aktier i kvalitetsvirksomheder, der ikke er så meget oppe i tiden.


Nestlé har været en del af Thygesen Capital's portefølje siden start. Der er tale om et kvalitetsselskab, som historisk har været en af verdens førende og mest innovative fødevarevirksomheder. Aktien handles for tiden på samme kursniveau som for cirka fem år siden, uagtet virksomheden i perioden har genereret robuste afkast af den investerede kapital og skabt solide frie pengestrømme, som dels er blevet geninvesteret i virksomheden og dels udbetalt til aktionærerne. Paradokset skyldes formentlig en kombination af højere renter, investorernes bekymring med hensyn til muligheden for at viderefakturere højere råvarepriser til kunderne samt de langsigtede konsekvenser ved udbredelsen af medicin, der mindsker forbrugernes appetit. Vi mener imidlertid, at samtlige disse forhold er fuldt indregnet, og at aktien indeholder god substansværdi og begrænset risiko. Moderat lavere renter og stabil indtjeningsudvikling i virksomheden må den kommende tid forventes at understøtte aktien, som handles til en P/E på ca. 20 og en pengestrømsrente (FCF Yield) på ca. 3%. Aktionærerne kan forvente et direkte afkast på minimum 3%, som udgør det årlige udbytte. Hertil kommer tilbagekøb af egne aktier for næsten lige så store beløb. I absolutte tal er de årlige udbytter blevet forhøjet hvert år de seneste 28 år, mens de som minimum er blevet fastholdt de seneste 63 år. Der er med andre ord tale om en aktie med særdeles stabile og robuste løbende afkast.


Nestlé's hovedkontor er beliggende i den schweiziske by, Vevey ved bredden af den skønne Genève-sø. Omsætningen udgjorde i 2022 CHF 94 mia., og virksomheden beskæftiger omkring 275.000 medarbejdere. Produkterne sælges over hele verden og omfatter drikkevarer, kaffe, kæledyrsfoder, næringsprodukter, færdigretter, is og mælkeprodukter, konfekture og vand. Blandt varemærkerne kan nævnes Nescafé, Nespresso, Nestea, Nesquick, Häagen-Dazs, Mövenpick, San Pellegrino, Perrier, KitKat, Quality Street, Garden Gourmet, Maggi, Milo og Nido. Gennem den nu femårige alliance med Starbucks er der skabt forstærket fokus på kaffeaktiviteterne.


Nestlé prioriterer organisk vækst men supplerer også forretningen med tilkøb af innovative og beslægtede aktiviteter som senest eksempelvis den ledende amerikanske virksomhed inden for plantebaseret næring, Orgain, den brasilianske virksomhed, Puravida og The Better Health Company i New Zealand. Nestlé's kapitaldisciplin afstedkommer tillige frasalg af forretningsområder, hvis lønsomheden ikke er tilfredsstillende som f.eks. i 2022, hvor Palforzia, der er specialiseret i jordnøddeallergi, blev frasolgt. Desuden blev aktieposten i L'Oreal reduceret for nogle år siden som led i optimering i kapitalallokeringen.


For at vende tilbage til AI, anvender Nestlé bl.a. AI til at optimere forholdet over for leverandører, optimere salget og effektivisere marketingindsatsen. Det har bl.a. ført til op imod 66% forbedring i udnyttelsen af markedsføringen på sociale medier - et glimrende eksempel på, at mange typer af virksomheder har glæde af AI - ikke kun teknologisektoren. Nestlé anvender også AI til forbedring af kvaliteten, hindre produktionsnedbrud, forbedre energieffektiviteten og reducere vandforbruget.


Nestlé stræber efter stabil og langsigtet organisk omsætningsvækst på ca. 5% årligt og en underliggende fremgang i indtjeningen pr. aktie på 6-10% årligt. Endvidere sigtes efter et afkast af den investerede kapital (ROIC) på 15% fra 2025. I 2022 var ROIC ca. 12%.


Regnskabet for de første ni måneder af 2023 viste en organisk omsætningsvækst på næsten 8% udelukkende drevet af prisstigninger. Det var således muligt at overvælte de store råvareprisstigninger efter pandemien til kunderne uden at miste nævneværdig afsætning. Kina var sammen med Nespresso-aktiviteterne, kæledyrsfoder og konfektion de områder, hvor det var muligt at øge afsætningen samtidig med, at salgspriserne blev hævet. Efter vores opfattelse er disse forhold beviser på såvel ledelsens fokus på produktudvikling og lønsomhed frem for vækst som den høje varemærkeloyalitet blandt virksomhedens kunder. Ledelsen har oplyst, at volumenvækst fremover - og allerede fra 2. halvår 2023 - på ny vil være den primære drivkraft for salget.


Thygesen Capital har siden nytår skabt et afkast af porteføljen på 1,9%, mens markedet (MSCI World) er steget 2,9%. MSCI World Value er steget 2,0%.

54 visninger

Comments


bottom of page