top of page
  • Forfatters billedeNils Thygesen

Incitamentsaflønning - godt eller skidt?

Den udbredte opfattelse af værdien af incitamentsaflønning er, at fornuftigt sammensatte ordninger skaber langsigtet værdi til aktionærerne. Desværre er det ofte sådan, at udviklingen i det generelle aktiemarked har indflydelse på ledelsens aflønning. Mange CEOs benchmarkes dog mod branchen, og det er umiddelbart det bedste, da man derved undgår, at forhold uden for ledelsens indflydelse bliver afgørende for incitamentsdannelsen.


Det er desværre ikke altid sådan, at man som CEO selv investerer en betydelig del af aflønning eller privat formue i den virksomhed, man leder. I mange tilfælde tildeles aktier, optioner eller warrants, der ikke kræver "penge op af lommen". Incitamentsdelen af ledelsens aflønning bør omvendt ikke være så omfattende, at direktørens privatøkonomi står og falder med udviklingen i virksomhedens økonomi, da man derved risikerer uhensigtsmæssige beslutninger til skade for virksomheden.


I USA er incitamentsaflønning meget udbredt. Gennem de seneste 20 år er andelen af USA's 500 største virksomheder, der aflønner ledelsen afhængig af aktiekursens udvikling, mere end fordoblet til ca. 80%. I Europa er den tilsvarende andel vokset fra mindre end 20% til nu omkring 46% i henhold til tal fra Goldman Sachs. Stigningerne har især fundet sted op til finanskrisen for 11 år siden.


Afhængig af incitamentsordningernes sammensætning kan forholdet være medvirkende til, at divergensen mellem nationalregnskabets tal for virksomhedernes indtjening i USA og virksomhedernes egen rapporterede indtjening nu er den største siden it-boblen for 20 år siden. I øjeblikket er virksomhedernes rapporterede indtjening noget højere, end nationalregnskabet afspejler. Der behøver ikke at være en sammenhæng, men iagttagelsen er påfaldende, og forholdet kan være medvirkende til at forstærke en kommende nedtur på aktiemarkederne, den dag det igangværende opsving løber tør for kraft. Såfremt afvigelsen er af samme karakter som hos vores hjemlige Danmarks Statistik, behøver man dog næppe være så nervøs på aktiemarkedets vegne.


Thygesen Capital er undervægtet i amerikanske aktier - mest fordi det efterhånden generelt synes vanskeligt at finde værdi i amerikanske aktier - i hvert fald i bredere forstand.88 visninger

Comments


bottom of page