top of page
  • Forfatters billedeNils Thygesen

FactSet - opkøb og rente har presset aktien


I forrige udgave af vores månedsbrev omtalte vi Union Pacific som langsigtet komponent i porteføljen. Denne gang fremhæver vi en anden langsigtet komponent i porteføljen, nemlig FactSet der tilmed har været en særdeles robust komponent med en beta på 0,83 eller noget lavere kursudsving end det brede aktiemarkeds. Ikke desto mindre er aktien faldet omkring 20% i år, og det er efter vores vurdering tæt på at være en overreaktion på de højere markedsrenter, som har presset aktiens absolut set høje prissætning. Usikkerhed om integrationen af CUSIP Global Services (CGS) har formentlig også haft indflydelse på aktiens svage kursudvikling.


Med omsætningsvækst hvert år de seneste 42 år, indtjeningsvækst hvert år de seneste 26 år, kvartalsvis udbyttefremgang hvert år de seneste 23 år og meget høj grad af kundefastholdelse er FactSet en særdeles stærk væksthistorie, hvor investorerne opnår stor sikkerhed for langsigtet værdiskabelse. Det skal ses på baggrund af uhyre robuste afkast af den investerede kapital hvert år. Analyseredskaber til investeringsverdenen udgør fundamentet for FactSet, som blev grundlagt i 1978 og børsnoteret i 1996. Sidste år gennemførte FactSet det største opkøb i selskabets historie, idet CGS blev erhvervet fra S&P Global for godt USD 1,9 mia. CGS har mere end 50 års erfaring med finansielt analysesoftware. Opkøbet supplerer FactSet's produktportefølje og forventes at bidrage til fremgang i den normaliserede indtjening pr. aktie allerede i år. Købet finansieres gennem en blanding af kontanter og gæld, og aktionærerne udvandes derfor ikke. FactSet's stærke finansielle position samt solide og stabile generering af pengestrømme betød, at selskabets Investment Grade-status hos Moody's og Fitch kunne fastholdes i forbindelse med opkøbet. Sidste år blev aktien indlemmet i S&P 500.


FactSet's omsætning fordeler sig med 64% i USA, 26% i Europa, Mellemøsten og Afrika samt 10% i Asien og Stillehavsregionen. Ledelsen vurderer, at det største vækstpotentiale ligger uden for USA, og næsten 80% af virksomhedens medarbejdere er således beskæftiget uden for USA. FactSet's største konkurrenter er Bloomberg, Refinitiv (tidligere Thomson Reuters) og Market Intelligence (en del af S&P Global). Der er forholdsvis høje indtrængningsbarrierer til branchen, og det understøtter FactSet's forretningsmodel. Den nuværende topchef, Philip Snow (59) har varetaget rollen siden 2015 og har været tilknyttet virksomheden siden 1996.


Blandt de forretningsmæssige risici, som ledelsen selv fremhæver, er øget udbredelse af passiv investering samt stigende udbud af offentlige og gratis data. Det er imidlertid Thygesen Capital's vurdering, at der altid vil være efterspørgsel efter dygtige forvaltere og aktiv investering - især fra mere formuende og professionelle kunder - og FactSet's produkter letter det løbende investeringsarbejde for professionelle aktører i markedet.


FactSet-aktien handles for tiden til en estimeret P/E på ca. 29, og pengestrømsrenten (FCF Yield) er knapt 4%. Aktien forekommer teknisk oversolgt og synes at indeholde god substansværdi, og vi mener, at der er forholdsvis god støtte på nuværende kursniveau. Thygesen Capital er derfor fortsat lykkelig og langsigtet medejer af kvalitetsselskabet FactSet.


Den senere tid har aktiemarkedet gennemgået en markant polarisering, hvor value-aktier har ligget underdrejet, mens vækstaktier er steget betydeligt drevet af, hvad man kunne kalde AI-feberen. Mange aktier tæt relateret til AI handles nu til ekstreme værdiansættelser, og foreløbig er det vanskeligt at kvantificere, hvilken værdi hvilke selskaber vil være i stand til at generere til aktionærerne. Thygesen Capital holder sig på afstand af dette hysteri, og det betyder, at porteføljeafkastet i perioder kan have vanskeligt ved at følge markedet. Sådan må det imidlertid være, når man skal være tro mod sin investeringsstrategi. Til gengæld vil der være større sikkerhed for robusthed i porteføljens langsigtede værdiudvikling. Vi er imidlertid glade for de teknologiaktier, der indgår i porteføljen, og som vi tidligere har fremhævet i vores månedsbreve. Disse aktier har leveret betydelige afkastbidrag og handles stadig til fornuftige værdiansættelser, der er til at forstå. Der er tale om aktier i virksomheder med solide forretningsmodeller, stærke markedspositioner og robuste balancer. Flere af disse aktier vil også kapitalisere på AI.


Thygesen Capital har siden nytår genereret et afkast på 7,3%, mens markedet (MSCI World) er steget 8,8%.

66 visninger

Comments


bottom of page