top of page
  • Forfatters billedeNils Thygesen

Estée Lauder indtræder i porteføljen


Thygesen Capital har længe haft Estée Lauder-aktien under observation. Hidtil har vores vurdering været, at aktien var for højt prissat, men nu synes prissætningen efterhånden så småt at være blevet attraktiv. Aktien har især været presset af de stigende renter, nedlukninger i forbindelse med pandemien, krigen i Ukraine samt den styrkede USD. Det er vores vurdering, at virksomheden står godt rustet til den igangværende konjunkturnedgang, og at de højere renter efterhånden er indregnet i aktiens prissætning. Vi har derfor valgt at indlemme aktien i porteføljen. Aktien erstatter Henkel, som fortsat er i en restruktureringsproces, men som trods igangværende forhøjelser af salgspriserne er under priskonkurrence i flere af virksomhedens forretningsområder.


Estée Lauder er grundlagt i 1946 af Estée og Joseph Lauder og blev børsnoteret i 1995. Virksomheden er en af verdens ledende producenter og sælgere af hudplejeprodukter af høj kvalitet, makeup, parfume og hårplejeprodukter. Selskabets produktportefølje omfatter en lang række varemærker, herunder bl.a. selskabets eget samt Aramis, Clinique, Lab Series, Origins og Bobbi Brown. Lauder-familien kontrollerer omkring 84% af selskabets stemmer.


Virksomhedens omsætning er fordelt med 56% fra hudplejeprodukter, 26% fra makeup, 14% fra parfume og 4% fra hårpleje. Andelen af de mest lønsomme forretningsområder, hudpleje og parfume er vokset de seneste år bl.a. som følge af corona-nedlukningerne, hvor makeup har været mindre efterspurgt. Salget på det kinesiske marked er generelt fortsat presset som følge af landets nultolerance i forbindelse med corona. Amerika er det mest lukrative marked (26% af omsætningen), mens Europa, Mellemøsten og Afrika (43% af omsætningen) synes at indeholde et lønsomhedspotentiale. Asien og Stillehavsregionen repræsenterer 31% af omsætningen.


Estée Lauder er finansielt velpolstret og oppebærer kreditkaraktererne A+ hos Standard & Poor's og A1 hos Moody's - begge steder med stabile udsigter. Omkring 20% af selskabets balance består af kontanter. Den rentebærende nettogæld er forholdsmæssig ganske beskeden og ligger på linje med et års driftsindtjening.


Selskabets kapitallette forretningsmodel har gennem årene bevirket, at afkastet af den investerede kapital har ligget omkring 20% p.a. Pengestrømsrenten (FCF Yield) ligger generelt på ca. 3-4% p.a.


Estée Lauder-aktien handles til en P/E på ca. 27. Det kan forekomme højt, men virksomhedens historiske resultater berettiger en forholdsvis høj prissætning. Aktien er faldet ca. 45% siden nytår og forekommer stærkt oversolgt. Kursniveauet er det samme som for tre år siden.


Thygesen Capital forventer de kommende måneder vigende inflation drevet af især basiseffekter, hvor prisernes sammenligningsgrundlag for et år siden gradvist stiger. Omvendt vil løs finanspolitik og lønkrav i forbindelse med forestående overenskomstforhandlinger trække i den anden retning, og det vil begrænse faldet i inflationen og sætte virksomhedernes lønsomhed under pres. Samlet skønner vi, at aktiemarkedet nærmer sig et bundniveau, hvor langsigtede investorer allerede nu kan gøre gode selektive køb.


Thygesen Capital har siden nytår oplevet et værdifald af porteføljen på 9,1%, mens markedet (MSCI World) er faldet 7,9%. Sammenlignet med de investeringsforeningsafdelinger, vi normalt relaterer os til, ligger Thygesen Capital i den gode ende.

49 visninger

Комментарии


bottom of page