top of page
  • Forfatters billedeNils Thygesen

Essity indtræder i porteføljen, Kone og Henkel genindtræder

Opdateret: 12. jan. 2022Thygesen Capital har på ny fornøjelsen at være medejer af den verdensledende finske elevator- og rulletrappeproducent, Kone. Aktien blev med løbende gevinsthjemtagning afhændet helt i september sidste år efter at have leveret et afkast på 43% i løbet af syv måneders ejertid. Ved afhændelsen var det Thygesen Capital's vurdering, at prissætningen var blevet for anspændt, selvom det er et selskab, der er værd at eje på lang sigt. Nu er aktien blevet generhvervet til en kurs, der er 11% lavere end salgskursen for et år siden. Trods usikkerheder på det kinesiske marked - herunder regulatoriske stramninger, virksomhedernes gældsomfang og fornyet coronasmitte - er det Thygesen Capital's vurdering, at aktien er attraktivt prissat i et lidt længere perspektiv. Virksomheden er veldrevet, og omkring halvdelen af omsætningen hidrører fra løbende vedligeholdelse samt modernisering af de solgte installationer. Det forhold bidrager til den robuste forretningsmodel, der omfatter en meget stabil kundekreds. Virksomheden er endvidere gældfri, de frie pengestrømme er solide, og kapitalafkastet er højt og forholdsvis stabilt understøttet af den begrænsede kapitalbinding. Urbanisering og stærk markedsposition i Kina er langsigtede drivkræfter. Desuden er ejerstrukturen interessant, idet en af Finlands mest velhavende og indflydelsesrige mænd er bestyrelsesformand og hovedaktionær. Antti Herlin's personlige ejerskab repræsenterer mere end 50% af stemmeretten og over 20% af aktiekapitalen, hvortil kommer indirekte aktiebesiddelser. Herlin-familien har gennem fire generationer været hovedaktionær og leder af Kone, og Antti Herlin's to børn er nu medlemmer af bestyrelsen. Det er Thygesen Capital's vurdering, at ejerstrukturen i dette tilfælde er befordrende for selskabets langsigtede værdiskabelse.


Investeringen i Kone er finansieret ved frasalg af Thygesen Capital's aktiebeholdning i verdens største dækproducent, Bridgestone. Denne aktie har bidraget med et afkast på 34% siden erhvervelsen ved Thygesen Capital's grundlæggelse i januar sidste år og synes nu at være fuldt prisfastsat. Kursen på Bridgestone har bl.a. været drevet op af den generelle interesse for valueaktier og dermed det japanske aktiemarked og senest også optimisme i forbindelse med udskiftning af den japanske premierminister.


Også Henkel er generhvervet til porteføljen efter kursfald på 15% siden afhændelsen af aktien sidste år. Virksomheden er globalt markedsledende inden for emballagebelægninger, rengøringsmidler og skønhedspleje. Henkel besidder et restruktureringspotentiale, og der er igangsat tiltag til forbedring af lønsomheden, herunder fokusering på færre varemærker. Virksomheden er velkapitaliseret og genererer robuste frie pengestrømme svarende til årligt omkring 6% af selskabets nuværende markedsværdi på ca. EUR 33 mia. Ligesom Kone er Henkel familiedomineret. Mere end 60% af selskabets aktier kontrolleres af Henkel-familien.


Købet af Henkel-aktierne er finansieret ved afhændelse af aktieposten i Hugo Boss. Selvom Hugo Boss er under genrejsning efter coronanedlukningen, og virksomhedens nye topchef er undervejs med at eksekvere den igangværende strategi, der bl.a. omfatter stærkere online-tilstedeværelse, optimering af retail-nettet, øget salg i Asien og skærpet positionering af HUGO-brandet, er det Thygesen Capital's vurdering, at aktien foreløbig er fuldt prisfastsat. Højere råvarepriser og opkøb af varemærker kan den kommende tid presse lønsomheden. Hugo Boss-aktien har med en kursstigning på ca. 80% i år leveret et betydeligt afkastbidrag til Thygesen Capital's portefølje.


Endelig er Essity nyerhvervet til porteføljen finansieret ved afhændelse af Alfa Laval, der siden porteføljens etablering sidste vinter har bidraget med et afkast på ca. 40%. Egentlig er det lidt trist ikke længere at være medejer af denne fantastiske virksomhed, men prissætningen synes efterhånden at være blevet noget anspændt. Det vil være en fornøjelse på et senere tidspunkt igen at blive medejer af Alfa Laval, når prissætningen måtte være mere tilgængelig.


Essity er et spinoff fra SCA i 2017, hvor koncernen besluttede at skærpe fokus på de enkelte og forskelligartede forretningsområder, som skovdrift og hygiejne- samt husholdningsprodukter er. Blandt Essity's varemærker kan fremhæves Tork, Libero, Libresse, Lotus og Edet. De primære markeder er Europa, Asien og USA. Virksomheden er solidt kapitaliseret og genererer robuste frie pengestrømme samt stabil værdiskabelse.


Thygesen Capital har gennem løbende gevinsthjemtagning henover sommeren oparbejdet en kontantbeholdning på ca. 6% af porteføljens værdi. Denne likviditet påregnes i løbet af efteråret at blive geninvesteret i de af porteføljens aktier, der er faldet mest tilbage. Der er nemlig grund til påpasselighed i det nuværende scenario, hvor prissætningen af aktiemarkederne er høj, inflationen er på vej op, og væksten er aftagende. Investorernes betydelige risikovilje har hidtil understøttet aktiemarkederne, og mange uprofessionelle aktører er trådt ind på markedet. Den gennemsnitlige daglige omsætning på Københavns Fondsbørs var i 1. kvartal rekordhøj og ca. 60% højere end før coronakrisen. Det synes at være endnu et tegn på meget stor risikovilje.


Thygesen Capital begrænsede i september porteføljens tab til 0,2%, mens markedet faldt 2,4%. Siden nytår er værdien af porteføljen forøget med 31,4%, mens markedet er steget 19,3%. Formuebevarelse bør den kommende tid have højere prioritet end generering af yderligere afkast.>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>


>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


71 visninger

Comments


bottom of page