top of page
  • Forfatters billedeNils Thygesen

Endelig købsmuligheder!

Opdateret: 20. mar. 2020

Kort før nytår havde jeg aftalt med en mangeårig forretningsrelation at mødes for at drøfte min nye virksomhed, Thygesen Capital. Han foreslog, at vi skulle mødes på værtshuset Black Swan. Da jeg hørte det, tænkte jeg, at det lød som et ildevarslende mødested. Nu er ingen af os overtroiske, men jeg studsede alligevel over forslaget - måske især fordi jeg ikke tidligere havde besøgt stedet (udvalget af øl er fremragende). Jeg konfronterede i al munterhed forretningsrelationen med min bekymring, og vi kunne begge more os.


Nu tre måneder efter mødet studser man over hændelsesforløbet, og selv om det var tydeligt, at aktiemarkedet på daværende tidspunkt var optimistisk prissat, og vi alle ventede en eller anden form for korrektion, var der næppe nogen, der i sin vildeste fantasi kunne forestille sig, at det var corona-epidemien, som udløste den ultimative korrektion på aktiemarkedet, og at hele verden blev kastet ud i en de-facto nedlukning af samfundet.


Den betydelige usikkerhed og usigtbarhed om påvirkningen af realøkonomien, vi skal leve med den kommende tid, må dog nu i væsentligt omfang antages at være indregnet af de finansielle markeder, men da ikke alle lande formår at inddæmme smittespredningen effektivt, vil den økonomiske vækst også de kommende måneder ligge underdrejet. På et tidspunkt vil de mange statslige hjælpepakker og de markant lavere oliepriser imidlertid understøtte fornyet vækst og give medvind til aktiemarkederne, der på nuværende tidspunkt er værdisat på linie med et rentekorrigeret niveau i marts 2009, hvor aktiemarkederne bundede i forbindelse med finanskrisen.


Thygesen Capital har benyttet de markante kursfald til at supplere aktiebeholdningen, således at kontantbeholdningen på knapt 10% nu stort set er investeret. Porteføljen består herefter af 27 udvalgte aktier, der tilsammen vurderes at skabe gode merafkast over de kommende år.106 visninger

Comments


bottom of page