top of page
  • Forfatters billedeNils Thygesen

Danone under stigende aktionærpres

Opdateret: 12. jan. 2022Danone er en af Thygesen Capital's udvalgte aktier. Virksomheden har gennem flere år haltet efter konkurrenter som Nestlé og Unilever, hvad angår innovation og lønsomhed. Det er der nu to nye professionelle investorer, der har tænkt sig at ændre på. Den Wisconsin-baserede kapitalforvalter, Artisan Partners med samlet mere end USD 150 mia. under forvaltning og den mindre, London-baserede aktivistinvestor BluBell Capital Partners har gennem de seneste måneder lagt et stærkt pres på Danone's bestyrelse for at gennemtvinge ændringer, der skal skabe værdi til aktionærerne. Artisan Partners har erhvervet 3% af aktierne i Danone, mens BlueBell Capital Partners' ejerandel ikke er oplyst. BlueBell Capital Partners gennemtvang sidste år udskiftningen af Hugo Boss' topchef, efter at børsværdien af selskabet var mere end halveret i forlængelse af corona-nedlukningen. Hugo Boss er i øvrigt et andet af Thygesen Capital's udvalgte selskaber, der besidder restruktureringspotentiale. Også i Vestas har BlueBell Capital Partners sidste år presset værdiskabende ændringer igennem i forbindelse med Vestas' overtagelse af den fulde kontrol med offshore-aktiviteterne fra det hidtidige joint venture med Mitsubishi Heavy Industries.


Danone's bestyrelse har som svar på aktionærpresset forsikret om, at man vil prioritere innovation. Desuden har man reduceret medarbejderstaben med 2.000 medarbejdere og besluttet at fokusere på færre men mere lønsomme varemærker. I den forbindelse har man afhændet de asiatiske vandaktiviteter, Mizone samt de argentinske aktiviteter. Det plantebaserede Vega-brand er ligeledes afhændet. Desuden planlægges de kinesiske aktiviteter inden for mejeriprodukter, China Mengniu Dairy Co. afhændet senere på året til en pris omkring USD 2 mia. Hovedparten af dette provenu vil blive anvendt til at købe egne aktier. Man har også ladet den produktfokuserede organisation afløse af en geografisk fokuseret organisation og udstyret den lokale ledelse med højere grad af autonomi.


Artisan Partners ønsker efter sædvanlige kontinentaleuropæiske corporate governance-principper at adskille den administrerende direktørs rolle fra bestyrelsesformandens. Man ønsker desuden, at tidligere ledelsesmedlemmer forlader bestyrelsen. Endelig ønsker man mere succesrig erfaring med forbrugsvarer frem for finansiel erfaring i såvel bestyrelse som direktion. Det resulterede under gårsdagens bestyrelsesmøde i beslutningen om topchef Emmanuel Faber's afgang, når hans afløser er fundet. Han fortsætter dog foreløbig som bestyrelsesformand med enstemmig opbakning fra bestyrelsen.


Det bliver spændende at se, om de to nye aktivistiske investorer kan samle yderligere opbakning blandt aktionærerne til selskabets kommende ordinære generalforsamling og måske indvælge nye medlemmer i bestyrelsen. Der synes under alle omstændigheder at være et uforløst potentiale i Danone, som er en virksomhed med mange kvaliteter.


Thygesen Capital glæder sig over, at januars gode performance er fortsat ind i februar, og porteføljens afkast år til dato udgjorde ved udgangen af februar 6,6%. Markedet steg i samme periode 2,6%, og MSCI World Value steg 4,5%. Porteføljens afkast var i vid udstrækning trukket af den betydelige andel af udvalgte valueaktier, som nu er blandt investorernes foretrukne segmenter i bestræbelserne på at afdække udsigten til stigende inflation i kølvandet af samfundets genåbning og den meget lempelige finanspolitik, der er lagt op til i USA. Thygesen Capital har benyttet denne sektorrotation til rebalancering, idet en række defensive aktier nu forekommer attraktivt prisfastsat.


Det er nu muligt at modtage Thygesen Capital's løbende blogindlæg direkte i mailboksen, hvis man måtte ønske det. Tilmelding kan foretages på www.thygesencapital.dk nederst på siden. Indlæggene udkommer fortsat omkring ti gange årligt.

38 visninger

Comments


bottom of page