top of page
  • Forfatters billedeNils Thygesen

Alfa Laval i værdiskabende opkøbAlfa Laval er en af Thygesen Capital's udvalgte aktier. Virksomheden er grundlagt af Gustaf de Laval og Oscar Lamm i 1883 og er verdensledende inden for industrielle samt miljøteknologiske løsninger. Alfa Laval er netop nu i færd med at købe den finske virksomhed, Neles for ca. USD 2 mia. kontant svarende til en præmie på ca. 33% i forhold til børskursen. Foreløbig har Neles' hovedaktionær, Valmet dog afvist buddet. Med ca. 15% af aktierne har Valmet mulighed for at blokere handelen og afdække mulighederne for andre og højere bud, men en så robust præmie mindsker sandsynligheden trods markedets høje fragmentering. Neles udspringer af den ligeledes finske virksomhed, Metso ved et nyligt spin-off. Neles og Alfa Laval opererer inden for energioptimerende flow-kontrol til industrien - et vækst- og fokusområde for Alfa Laval, og købet tilfører komplementerende aktiviteter med meget begrænset overlap. Omvendt har Neles' nuværende ejer, Valmet begrænsede synergier med Neles. Købet skal godkendes af konkurrencemyndighederne inden for de kommende måneder og forventes gennemført, når Alfa Laval har kontrol over minimum to tredjedele af aktierne. Neles' bestyrelse har enstemmigt anbefalet aktionærerne at tage imod buddet fra Alfa Laval, og den næststørste aktionær - den svenske aktivistinvestor, Cevian Capital - har med sine knapt 11% af aktierne accepteret buddet. Købet skønnes at skabe værdi for Alfa Laval allerede fra 2021.


Alfa Lavals regnskab for 2. kvartal 2020 blev positivt modtaget af markedet, idet ordreindgangen var vigende men omtrent på samme niveau som sidste år. Overskudsgraden blev forbedret som følge af det nyligt igangsatte omkostningsreduktionsprogram, og de frie pengestrømme blev forøget. Ledelsen forventer, at efterspørgslen i 3. kvartal bliver noget lavere end i 2. kvartal, og det er en skærpelse af den hidtidige forventning. Kina og det øvrige Asien viser tegn på fornyet fremgang, men resten af verden er stadig præget af usikkerhed forbundet med corona.


Alfa Lavals målsætning er at generere et årligt kapitalafkast på minimum 20% understøttet af såvel organisk som akkvisitiv vækst. Det er lykkedes gennem mange år og er resultatet af bl.a. en fokuseret kapitalallokeringsstrategi. Siden Industri Kapital efter to års aktivt ejerskab gennoterede virksomheden på Stockholms fondsbørs i 2002, har Alfa Laval-aktien leveret et gennemsnitlig årligt afkast på 16%. Det kan sammenlignes med et gennemsnitlig afkast på 9% p.a. for det samlede svenske aktiemarked. Efter at aktien nu er steget ca. 30% siden marts måned, er det Thygesen Capital's vurdering, at aktiens kortsigtede potentiale er begrænset, men i takt med normalisering af den globale økonomi kan aktien løftes yderligere over de kommende år.

53 visninger

コメント


bottom of page