top of page
  • Forfatters billedeNils Thygesen

adidas afløser Samsonite

Opdateret: 12. jan. 2022

Thygesen Capital har tidligere været tilfreds medejer af verdens største producent af sportsartikler, Nike. Aktien blev dog afhændet, da prissætningen på et tidspunkt var blevet lidt for anspændt. Virksomheden presses nu ligesom konkurrenterne af forsyningsproblemer. Den nærmeste konkurrent, adidas er desuden i særlig grad udfordret af tvivl om styrken i kinesisk økonomi, hvor adidas med en anslået del af koncernomsætningen på ca. 20% er markedsledende. Det har medvirket til kursfald på 20% for adidas-aktien. Det efterlader en god mulighed for at investere i en veldrevet virksomhed med stærk kultur, stor kundeloyalitet og såvel lønsomhedspotentiale i navnlig USA som strukturelt potentiale til en attraktiv prissætning. Derfor har Thygesen Capital benyttet lejligheden til at udskifte Samsonite med adidas. Samsonite-aktien blev nemlig på ny handlet i toppen af det interval, som aktien to gange tidligere i år har frekventeret og, som svarer til niveauet umiddelbart inden corona-nedlukningen sidste vinter. Gennem supplerende tilkøb af aktien efter markante kursfald har Thygesen Capital opnået solide afkast på Samsonite, og det er vurderingen, at en væsentlig del af genåbningseffekten foreløbig er indregnet i prissætningen.

Kilde: adidas


Med et gennemsnitligt årligt kapitalafkast (ROCE) på 26,2% gennem de seneste ti år har adidas skabt betydelige værdier til aktionærerne (EVA), idet de gennemsnitlige årlige vægtede kapitalomkostninger (WACC) skønnes at være noget under 10%. Aktien handles for tiden til en estimeret P/E på ca. 28, og det skønner Thygesen Capital er en attraktiv prissætning, forudsat markedsrenterne ikke stiger markant.


I august opjusterede adidas forventningerne til helåret. God efterspørgsel og forbedret bruttomarginal vidnede om en virksomhed med stærk pricing power. Salget blev markant forøget i 2. kvartal på baggrund af et lavt udgangspunkt under nedlukningen sidste år, og alle markeder på nær Kina bidrog til fremgangen. Kina præsterede dog stærk fremgang allerede i 2. kvartal sidste år. Lønsomheden er med en overskudsgrad på 10,7% nu stort set tilbage på niveauet inden corona. Såvel varelagre som arbejdskapital og nettogæld blev nedbragt i kvartalet. adidas' gældsætning er meget beskeden, og Standard & Poor's har kategoriseret virksomhedens langsigtede kreditværdighed til A+ med stabile udsigter. Moody's vurdering er A2 ligeledes med stabile udsigter. Trods fortsatte og fornyede corona-nedlukninger flere steder i verden, pressede forsyningskæder og omkostninger forbundet med salget af Reebok synes adidas at være kommet stærkt igennem nedlukningen. Styrket fokus på online-salget med en målsætning om at dette skal udgøre halvdelen af koncernomsætningen i 2025 og højere andel af det mere kontrollerbare direkte salg udenom tredjeparter, har som del af den langsigtede strategi været nogle af redskaberne for ledelsen i den udfordrende tid. Online-salg har bl.a. de fordele, at der kan høstes en lang række data om forbrugerne, ligesom kunderne er mere trofaste. Topchef Kasper Rørsted og hans mange medarbejdere gør et godt stykke arbejde. Rørsted var for år tilbage også en succesrig topchef i en anden af Thygesen Capital's virksomheder, Henkel. adidas offentliggør regnskab for 3. kvartal den 10. november.


Generelt er kvaliteten af de hidtil offentliggjorte regnskaber for 3. kvartal høj, for så vidt angår de selskaber, der indgår i Thygesen Capital's portefølje. Salg og indtjening er i fremgang, og for hovedparten af selskabernes vedkommende har regnskaberne været bedre end eller på linje med markedets forventninger.


Den kommende tid på de finansielle markeder må stadig forventes at være præget af usikkerheden om omfanget af den forventede langsigtede inflation og centralbankernes håndtering af situationen. Som investeringsdirektør Teis Knuthsen fra Kirk Kapital for nylig fremførte, kan man være bekymret for, om centralbankerne er tilstrækkelig forberedte til den situation, som samfundsøkonomien i disse år gennemgår og står foran og, om den intellektuelle kapital i centralbankerne for tiden er tilstrækkelig til at håndtere denne situation. Man kan også være bekymret for, om centralbankerne er blevet mere modtagelige for politisk påvirkning, nu hvor den statslige gældsætning er steget markant i forlængelse af corona. Ingen af topcheferne i hverken Fed eller ECB er økonom, og Jens Weidmanns afgang fra Deutsche Bundesbank synes at være et yderligere eksempel på de senere års politisering af centralbanksystemet.


Med aktiemarkedets nuværende høje prissætning både i forhold til konjunkturreguleret indtjening og størrelsen af samfundsøkonomien skal man i hvert fald ikke forvente overnormale afkast de kommende 5-10 år. Den høje prissætning stiller særlige krav om selektivitet i investeringsprocessen.


Betydelige afkast på aktiemarkederne i oktober med en stigning i MSCI World på 5,9% løftede også værdien af Thygesen Capital's portefølje med 5,6%. Siden nytår har Thygesen Capital genereret et afkast på 37,5%, mens markedet er steget 26,3%.

74 visninger

Comments


bottom of page